USA. Den amerikanske nationalisten David Duke har nyligen släppt en ny bok som går igenom dokumentet Sions vises protokoll och jämför det med den historiska utvecklingen.

David Dukes nya bok ”The Illustrated Protocols of Zion” gör en djupdykning i det sionistiska manifestet Sions vises protokoll som sägs häröra från en sionistkongress i Basel år 1897. Protokollet beskriver hur sionister tänkt gå till väga för att förinta Europa och förslava dess folk.

I sin bok påvisar David Duke hur många av de tilltänkta stegen som beskrivs i dokumenten i dag är verklighet. Han pekar på att sionister i dag har stort inflytande över både bankväsendet, media och hur de styr marionettregimer som till exempel USA.


  • Publicerad:
    2014-06-03 19:00