VALET. ”Snabbtänkt” är en ny helt ovetenskaplig forskarrapport från Mittuniversitetet i Sundsvall, där ett hundratal svenska och utländska forskare uttrycker sina personliga eller yrkesmässiga åsikter om Riksdagsvalet 2018. Resultatet är väldigt blandat, skriver Fjällsjö Nyheter.

Under rubriken ”Detta är Snabbtänkt” sammanfattar ”Sveriges ledande forskare” (enligt de själva) sin rapport med det dubbeltydiga ordspråket ”Tänka fritt är stort, tänka rätt är större”.

”De ledande forskarnas” historier börjar med Åsa Wikforss berättelse (av någon anledning felstavar hon sitt efternamn). Wikforss, som på Flashback beskrivs som ”tunn, tendentiös och falsk”, har gjort sig en karriär på att finna alla regimmedias tricks och sedan med en gränslös enfaldighet anklaga alternativmedia för dessa.

Wikforss påbörjar hela forskningsrapporten genom att påstå att världspolitiken numera styrs av ryska Internet-robotar och att svensk alternativmedia är ”trollfabriker” som sprider ”fejkade nyheter”.

Alternativmedias nyheter är enligt Wikforss ”fejkade” eftersom de ”uteslutande berättar om faktiska händelser”, utifrån ett ”urval av fakta”, och att ”resultatet blir att man säger det sanna”. men att eftersom nyheterna i grunden är opinionsbildande skapas en ”falsk berättelse”.

Wikforss resonemang utmynnar i att nu har hela världen gått på alternativmedias ”falska” (men ändå helt sanna) berättelse om politiken i Sverige.

Passande nog avslutas forskningsrapporten just med att utländska forskare ger sin syn på situationen i Sverige. Under rubriker som ”Bullerbyn brann upp” och ”kris och kaos” beskriver de utländska forskarna samma situation i Sverige som alternativmedia presenterar.

Slutsatsen måste därför bli att även om regimmedia fortfarande dominerar svenskarna, dominerar svensk alternativmedia numera resten av mänskligheten. Tillsammans med de ryska robotarna.

Rapporten är över 100 sidor lång och varje forskare skriver bara en sida var. Vilket i de flesta fall är tur. Men bland hopplocket av politiska vinklingar och rena falsarier finns även en del guldkorn. Ett sådant är Maria Oskarssons ”En ny sorts klassröstning” på sidan 48, som på ett seriöst och trovärdigt sätt beskriver skillnaderna i Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas väljargrupper.

Enligt Oskarsson stödjer sig Socialdemokraterna på arbetare och tjänstemän, medan Moderaterna stödjer sig på företagare och tjänstemän. Sverigedemokraterna å sin sida stödjer sig på arbetare och företagare, vilket förklarar att de lockar både höger- och vänsterväljare.

Oskarsson beskriver också logiken i att många arbetare och småföretagare röstar på Sverigedemokraterna, utifrån att de är en del i det nationella kapitalet. Medan tjänstemännen är mer globalistiska eftersom deras privatekonomier är oberoende av den nationella konjunkturen.

Läs hela rapporten ”Snabbtänkt” HÄR.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-09-21 11:30