VETENSKAP. Två nya studier visar att människan redan vid sex månaders ålder uppvisar partiskhet till förmån för medlemmar av sin egen ras och mot medlemmar av andra raser.

Ny forskning pekar ut spädbarn som rasister.

University of Toronto i Kanada har i samarbete med forskare från Storbritannien, USA, Frankrike och Kina genomfört två studier som visar att människan uppvisar ”rasistiskt” beteende så tidigt som vid sex till nio månaders ålder.

Den första studien som genomfördes visade att spädbarn efter sex månader började förknippa ansikten från den egna rasen med glad musik och ansikten från främmande raser med sorgsen musik.

I den andra studien som genomfördes kunde forskarna se att spädbarn under upplärning är mer villiga att söka efter ledtrådar i ansiktet på vuxna från sin egen ras än från vuxna av främmande raser när de är osäkra på sitt eget beteende.

Forskarna som ligger bakom studien menar att dessa upptäckter kan komma att förändra den tidigare synen på rasliga ”fördomar”. Den allmänna meningen har bland annat varit att rasmedvetenhet uppkommer först i grundskoleåldern och att ”fördomar” mot andra raser uppkommer i samband med negativa erfarenheter av dessa.

Den nya studien visar istället att människans rasmedvetenhet växer fram oberoende av tidigare möten med människor från andra raser.

Slutsatsen som forskarna drar är dock inte att rasmedvetenhet är något naturligt. Istället menar man att problemet ligger i avsaknaden av kontakt med vuxna från andra raser och att man nu ska kunna använda de nyvunna kunskaperna till att ”motverka rasism”.

— Ifall vi kan peka ut startpunkten för rasliga fördomar, vilket vi kan ha lyckats med här, så kan vi också börja hitta sätt att förhindra att rasliga fördomar uppkommer, förklarar dr. Naiqi G. Xiao, som är en av forskarna bakom studien.

Xiao menar att spädbarn lär sig från de människor som de oftast kommer i kontakt med och att lösningen således ska vara att utsätta dem för rasfrämlingar i allt högre utsträckning.

Läs en sammanfattning av studien HÄR.

Källa:
Infants show racial bias toward members of own ethnicity, against those of others


  • Publicerad:
    2017-04-15 15:30