MEDIA. Journalisten Tara McCarthy har intervjuat den amerikanske nationalisten och pensionerade psykologiprofessorn Kevin MacDonald.

Tara McCarthy är en oberoende journalist och sanningssökare som är mest känd för sitt bidrag till forskningen om den så kallade Pizzagate-händelsen. På sin Youtube-kanal intervjuar hon också ofta kända personer om massinvandring, ras och geopolitiska frågor.

Kevin MacDonald har gett ut flera böcker, där de flesta kända verken omhandlar judarna som etnisk grupp ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv. Han menar bland annat att vissa egenskaper som han tilldelar judarna, som etnocentrism, har uppnåtts genom eugenik under historiens gång. Detta i syfte att utmanövrera icke-judar och för att minska förtroendet och makten hos vita européer i Europa och USA.

Hans böcker Kritikkulturen och Att förstå det judiska inflytandet har getts ut på svenska och kan beställas från organisationens nätbutik.

Se intervjun nedanför:


  • Publicerad:
    2017-04-10 09:20