JUDEFRÅGAN. Den amerikanske nationalisten David Duke publicerade igår en ny video på Youtube där han intervjuar professor Kevin McDonald om judefrågan.

I videon diskuterar de judarnas makt, det faktum att judar inte enbart är en religiös grupp, utan även en ras och deras påverkan på västvärlden. Videons huvudfokus är att bemöta khazarteorin som gör gällande att alla judar inte har sina rötter i Mellanöstern och därför inte delar rasligt ursprung.

Se film nedan:

Nationell.nu har skrivit en mer utförlig artikel där nationalister kritiseras för att okritiskt sprida khazarteorin och därigenom urvattna judefrågans betydelse. Nationell.nu menar att ”det skett en feg och antiintellektuell utveckling bland nationalister när det gäller judefrågan”.


  • Publicerad:
    2016-02-18 16:00