MEDIA. I ett nytt avsnitt av Red Ice Radio diskuterar Kevin MacDonald bland annat Weinstein-skandalen, Hollywood, Clintons försäljning av uran till Ryssland och den hycklande kulturmarxistiska eliten.

Kevin MacDonald återvänder till Red Ice för att denna gång diskutera Harvey Weinstein-skandalen och för att ge oss ett akademiskt perspektiv på Hollywood.

Professor MacDonald har gett ut flera böcker, där flera av dem avhandlar judendomen som en gruppevolutionär strategi. Han menar bland annat på att vissa karaktäristiska drag som han attribuerar på judar, såsom etnocentrism, har uppnåtts genom eugenik under historiens gång, med syfte att utmanövrera icke-judar och minska självförtroendet och makten hos vita européer i Europa och USA.

Hör avsnittet nedanför:


  • Publicerad:
    2017-11-04 14:00