VÄXJÖ. Nyligen blossade åter oroligheterna upp i den mångkulturella stadsdelen Araby. Nu menar stadens politiker att en ny gata genom stadsdelen ska stävja de beryktade ungdomsgängen.

Araby

Under helgen fick polisen kalla in förstärkning från närliggande områden då så kallade ungdomsgäng sköt stora fyrverkeripjäser mot ordningsmakten. Efter oroligheterna valde invånare i stadsdelen att under måndagen demonstrera utanför polishuset och ha en dialog med både myndigheten och politiker om hur man ska stävja oroligheterna.

Nu menar kommunledningen att en ny gata genom stadsdelen skulle komma att minska våldsamheterna då det ger ”mer liv och rörelse” i området.

— Området längs med före detta banvallen är utpekat som ett otryggt område i planprogrammet för Araby. En ny gata skulle kunna vara en del i att ändra på det, eftersom det skulle innebära mer liv och rörelse i området vid Arabyparken och Bokelundsvägen, säger Per Schöldberg som är kommunalråd.

Tankarna på en ny gata genom området för att ”öka tryggheten” kom redan förra året och föreslogs då av moderaterna Anna Tenje och Mikael Virdelo. Planerna för den nya gatan kommer att finnas med i budgeten för 2017 meddelar man.

Källa:
Politiker: En ny gata genom Araby kan minska oroligheterna


  • Publicerad:
    2015-12-29 18:50