JUDISK MAKT. Connecticuts representanthus röstade enhälligt, med rösterna 147-0, för att tvinga offentligt styrda skolor att utbilda eleverna i lögnerna om den så kallade förintelsen.

(CC Public Domain).

Den 7 maj beslutade Connecticuts representanthus med en för så kallade fria staters ”märklig” enhällighet – med röstsiffrorna 147-0 – att tvinga statliga skolor att utbilda eleverna i de judiska lögnerna om den så kallade förintelsen och att lära dem om innebörden av ökningen av påstådda antisemitiska attacker i USA. Tidigare har det varit frivilligt att undervisa i ”förintelsen” och röststarka politiker säger att många skolor inte har utnyttjat möjligheten att ge tillräcklig undervisning om ”förintelsen” och antisemitism.

— Vi har inte gjort tillräckligt för att utbilda ungdomen, säger juden Andrew Fleischmann, representant för demokraterna i West Hartford. Han hänvisar till nyligen genomförda undersökningar som visar bristande kunskaper om det påhittade folkmordet och ”de sex miljonerna™”.

— Det är oklart varför vi alls har skoldistrikt som inte ägnar djupgående studier åt detta viktiga ämne, säger Flesichmann.

När lagen börjar gälla blir undervisningen obligatorisk. Det sker redan inför höstterminen 2018. Skolorna får också rätt att ta emot donationer och anslag. Detta betyder att judiska lobbyorganisationer kan arrangera, genomföra och bekosta utbildningarna efter eget huvud med begränsade möjligheter för en skola att motsätta sig, även via offentliga medel.

Anti Defamation Leagues (ADL) regionala ordförande för mänskliga rättigheter i Connecticut, juden Alan Levin, talade förra året om för politikerna att antalet antisemitiska incidenter i USA hade ökat med 34 procent åren 2015-16. För Connecticut var ökningen 68 procent, enligt Levin.

Rabbi Philip Lazowski, senatkapelin för Connecticut och självdefinierad så kallad ”förintelseöverlevare”, gjorde ett sällsynt framträdande i representanthuset efter omröstningen.

— Jag tackar er från djupet av mitt hjärta. Det är ett mycket viktigt lagförslag, sade juden Lazowski.

Källa:
Connecticut Lawmakers Vote To Require Holocaust Education


  • Publicerad:
    2018-05-11 11:30