KOMMENTAR. Martin Saxlind kommenterar en misslyckad hatattack mot Polen från en judisk lobbygrupp.

Den bortplockade filmen kan just nu ses här.

Enligt den etablerade historieskrivningen om andra världskriget var Polen ett oskyldigt land som invaderades av Tyskland och Sovjetunionen. Under tiden då Tyskland ockuperade delar av Polen påstås det att större delen av den så kallade förintelsen på det judiska folket i Europa ägde rum på polsk mark. Alltså: Staten Polen existerade egentligen inte under det påstådda krigsbrottet som sägs ha begåtts av de tyska ockupanterna som kontrollerade territoriet brotten begicks på.

Då den nutida polska regeringen i högre mån än regeringarna i västra Europa värdesätter sitt folk och lands ära har man varit kritiska till att förintelsen ändå kommit att förknippas med Polen. Därför har landets regering nyligen infört en ny lag som förbjuder uttalanden som skuldbelägger det polska folket eller den polska staten för ”förintelsen”.

Av någon anledning har detta fått judar världen över att se rött då de tydligen tycker att det är viktigt att falskeligen få anklaga ett annat folk för delaktighet i ett folkmord. Detta trots att även polacker satt i tyska fångläger och polacker massmördades av Sovjet till exempel vid Katynmassakern. Polackerna är alltså, enligt den historiesyn som judar brukar förorda, ”medoffer” till judarna under andra världskriget. Men många judar verkar när det kommer till kritan ensamma vilja sola sig i rampljuset och inte under några som helst omständigheter dela scenen med några andra offer.

Ruderman Family Foundation, en sionistisk stiftelse och propagandaorganisation, är en av de många judiska aktörer som höjt sin röst mot den nya polska lagen. I en film som stiftelsen publicerade igår säger flera judar att de har för avsikt att bryta mot lagen och yttrar sedan orden ”Polish Holocaust” (polsk förintelse). Den judiska filmen är extremt fräck och lömsk på flera olika sätt.

I filmen säger till exempel en judinna att USA å det judiska folkets vägnar måste avveckla sina diplomatiska relationer med Polen, som att de här judarnas hat mot den polska regeringen angår alla människor i USA.

Vidare säger judarna att de kommer hamna i fängelse för det som de säger i filmen, vilket är extremt osannolikt då mer ringa brott mot den nya lagen endast ger böter. Man kan även anta att judinnan som försökte göra sig till talesperson för alla amerikaner inte bor i Polen och därmed inte ens riskerar att få böter för sitt ljugande. Judarna i filmen spelar alltså martyrer på ett oärligt sätt.

Sist men inte minst är det tveksamt om det verkligen är olagligt att säga ”polsk förintelse”. Den nya lagen vänder sig mot ett felaktigt skuldbeläggande av det polska folket och den polska staten, men lagen förbjuder såklart ingen från att säga att förintelsen ägde rum i Polen. Att bara utan vidare förklaring säga ”polsk förintelse” är sannolikt fullständigt lagligt. Som vanligt när mainstreammedia hetsar om något har rapporteringen varit vag, men ett av få konkreta exempel som getts är att det ska bli olagligt att säga ”polska dödsläger”. Den sistnämnda frasen pekar mer uppenbart ut ett polskt ”ägande” av en verksamhet som de facto inte drevs av Polen/polacker, medan den tidigare formuleringen, som användes i filmen, likaväl skulle kunna syfta på att polacker blev förintade och således vara helt lagligt att säga.

Glädjande nog har den anti-polska hatfilmen totalt avfärdats på Youtube. I skrivande stund har över 60 000 människor sett filmen, men bara  300 personer gillar filmen. Istället har hela 28 000 personer markerat att de ogillar filmen, vilket klart och tydligt visar att filmen inte bara fått ett ljummet mottagande – de som har sett filmen har blivit provocerade och förbannade!

Skärmdump som visar exempel på kritiska kommentarer. Klicka för större bild.

Man ser också bland kommentarerna att filmen väckt vad som i etablerade medier brukar kallas för en kritikerstorm. De kritiska kommentarerna dominerar till antal och popularitet. Det ser helt enkelt ut som att den judiska responsen på den nya polska lagen, med rätta, väckt väldigt mycket ont blod hos polacker.

Som en sista tragikomisk parentes noterade jag följande formulering i en tidning som skrev om den nya lagen: ”The proposed legislation has raised concerns among critics about how the Polish state will decide what it considers to be facts.

Ovanstående skrivs alltså samtidigt som massvis med europeiska stater, i stort utan några som helst protester från judar eller etablerade medier, sedan många årtionden tillbaka har infört kätterilagar som kräver att alla okritiskt skriver under på vissa faktapåståenden om förintelsen. De som inte skriver under på dessa fakta riskerar att dömas till fängelse för ”förintelseförnekelse” om de uttrycker sina åsikter. Polen är ett av många länder som redan har en sådan lag. Om detta borde judar berätta innan de klagar över den nya censurlagen!

Tillägg: Under tiden denna artikel skrevs verkar det som att Ruderman Family Foundation valde att ta bort filmen från sitt Youtube-konto. I skrivande stund går filmen inte att se. Om filmen dyker upp på Youtube igen så lägger vi in den högst upp i artikeln.


  • Publicerad:
    2018-02-21 21:50