JUDISK MAKT. Polen återkallar sin nya lag från tidigare i år som förbjöd skuldbeläggande av Polen för påstådda brott mot judar under den så kallade förintelsetiden. Israels premiärminister säger att Israel i och med detta har fullgjort sitt mål att få den antisemitiska, anti-israeliska och ”antipolska” lagen återkallad.

På torsdagen avlutades en bitter diplomatisk dispyt om Polens nya ”förintelse”-lag, som nu återkallas. Det är inte längre straffbart att i Polen beskylla landet för påstådda brott mot judar under den så kallade ”förintelsen”. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu läste vid ett tal han höll på försvarsministeriet i Tel Aviv upp ett ”gemensamt” uttalande formulerat av de polska och israeliska regeringarna.

Netanyahu välkomnade Polens återkallande av lagen och sade att detta var resultatet av att Israel tog ställning för ”sanningen”. Han talade om den ilska som Polens lag har orsakat bland judar både i den judiska staten och i hela världen. Enligt Netanyahu utgjorde den polska lagen inskränkningar i yttrandefriheten om ”förintelsen”, något som Israel har sett mycket allvarligt på.

Netanyahu betonade också betydelsen av banden mellan de två länderna. Dessa band innefattar ett ”gemensamt ansvar för att bevara minnet av förintelsen”, sade han.

— Det är klart för alla att förintelsen var ett aldrig tidigare skådat brott som Nazisttyskland begick mot den judiska nationen, inklusive judarna i Polen. Den polska regeringen har uttryckt en förståelse av förintelsens betydelse som det mest tragiska kapitlet i det judiska folkets historia. Vi stod upp för att försvara sanningen och uppfyllde vårt viktigaste mål: Att garantera den historiska sanningen om förintelsen. Så här kommer vi att fortsätta att agera, sade Netanyahu på hebreiska till sina rasgelikar.

Netanyahu bytte därefter till att tala på engelska och läste upp det gemensamma uttalandet från de polska och israeliska regeringarna, ett uttalande som var riktat till hela världen och som innebar att det inte längre är straffbart att tala om ”polska dödsläger” och att det är ”anti-polskt” att tala omtala dem på det sättet. Han fördömde också ”varje enskilt fall av grymhet som polacker utsatte judar för under andra världskriget” men nämnde också att en del polacker hjälpte judar under kriget, ”inklusive den polska exilregeringen”.

— Vi är hedrade över att minnas de heroiska insatser där polacker riskerade livet för att rädda judar, sade han och fortsatte med att betona båda länders engagemang för att ”obehindrat” fortsätta forskningen om ”förintelsen”.

— Vi anser att det finns ett allmänt ansvar att bedriva fri forskning för att främja en förståelse och för att bevara förståelsen för förintelsens historia. Vi stödjer fri och öppen historisk forskning om alla aspekter av förintelsen så att den kan bedrivas utan rädsla för juridiska hinder, läste Netanyahu från det israelisk-polska uttalandet, som noterar att så kallade förintelseöverlevare och deras familjer inte kommer att åtalas för deras rätt till ”yttrandefrihet och akademisk frihet” beträffande ”förintelsen”.

— Ingen lag kan, och ingen lag kommer att ändra på det, sade Netanyahu innan han fortsatte med att fördöma antisemitism och ”antipolonism”.

Den ”fria” forskning som Netanyahu talar om sträcker sig dock med största sannolikhet inte så långt som att omfatta även revisionistiska undersökningar och ifrågasättanden.

Men en del kritiker i Israel är fortfarande mycket missnöjda med Polen för att lagändringen inte går tillräckligt långt i att företräda judarnas intressen. Yair Lapid, som är ledare för partiet Yesh Atid och påstår sig vara barn till en så kallad förintelseöverlevare, kallar lagändringen för ett ”dåligt skämt”.

Källa:
Netanyahu takes credit after Poland amends Holocaust law, says dispute now over


  • Publicerad:
    2018-06-30 14:30