CHUTZPAH En judisk journalist och historiker verksam i Polen kallas till polisförhör efter att ha anklagat polackerna för ”förintelsen” – där ”judar och inte som ni påstår polacker dödats i stor skala”.

När det gäller händelser i det egna landet under andra världskriget råder i Polen ett komplicerat debattklimat.

Medan judiska krafter försöker skuldbelägga polacker för en förment ”förintelse” av judar, som man vill beskylla Polens befolkning för att ha varit delaktig i – så godtar man från officiellt polskt håll visserligen föreställningen om en ”förintelse” men man menar att den drabbade fler folkslag, och skulden för den lägger man på ”tyska nazister”.

Det är sedan 2018 enligt polsk lag förbjudet att anklaga Polen för den så kallade förintelsen.

En judisk journalist och historiker verksam i både Israel och Polen har kallats in till polisförhör i det senare landet efter att på Twitter ha hävdat att ”nazisterna” och polackerna inte utrotade polacker under andra världskriget – utan judar.

Katarzyna Markusz, som skriver för tidningen Jewish Telegraph Agency (JTA) och driver nyhets- och kulturwebbsidan Jewish.pl, ska nästa vecka infinna sig hos polisen för en utfrågning på initiativ av Institutet för Nationell Hågkomst (IPN) – ett statligt polskt forskningsorgan, som utreder brott mot den polska nationen begångna mellan 1917 och 1990.

Enligt kallelsen, citerad av såväl polska som judiska medier, inleder IPN utredningen mer specifikt under lagen som förbjuder ”det offentliga förnekandet av brott begångna av Nazisttyskland under andra världskriget”.

Om befunnen skyldig kan Markusz dömas till upp till tre års fängelse.

Bara judar – inte polacker massdödades

I ett nu raderat meddelande på Twitter från i juni skriver Markusz:

”Det har aldrig funnits massutrotningsläger för polacker. Under kriget kunde de promenera på gatorna, arbeta, leva. Ingen dödade dem för deras polskhet.”

Enligt webbsidan oko.press hade ett klagomål mot Markusz postat av en bloggare som grundat Centrum för Förebyggande av anti-polskhet en slags snöbollseffekt som bland annat ledde till IPN:s utredning.

Markusz uppger för samma webbsida att utredningen pågår, samt att hon ännu ej åtalats för något brott. IPN har ännu inte lämnat några kommentarer i ärendet.

Polackerna är skyldiga till förintelsen

Markusz har tidigare utretts för ett Twittermeddelande, där hon skriver att ”det polska deltagandet i förintelsen är ett historiskt faktum”.

Anklagelserna om ”förolämpning mot den polska nationen” avskrevs i februari.

Till svar på den nya undersökningen kommenterar Markusz att hon endast ”fastslagit ett historiskt faktum”.

”Återigen slösar vi tid och skattebetalarnas pengar på en uppenbart politisk utredning” sade hon till Tok FM radio och fortsatte:

”Historien kan inte ändras på order från åklagare eller politiker.”