POLITIK. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) partisympatiundersökning (PSU) åker Miljöpartiet ut ur riksdagen samtidigt som Sverigedemokraterna backar ordentligt vilket resulterar i att Moderaterna blir Sveriges näst största parti. Detta enligt SCB:s undersökning.


Sverigedemokraternas backning är den största i SCB:s mätning.

Enligt en ny partisympatiundersökning visar att Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet har ökat mest. Moderaterna har ökat med hela 4,1 procent från 18,1 till 22,2 procent. Detta betyder att Moderaterna går om Sverigedemokraterna som själva backar med 3,6 procent. Från 18,4 till 14,8 procent. En av de största tappningarna i hela undersökningen. Moderaterna är enligt undersökningen Sveriges näst största parti.

Miljöpartiet hamnar enligt undersökningen under riksdagsspärren med 3,9 procent. Det är 0,7 procent lägre sen den förra mätningen som utfördes av SCB. Miljöpartiet är dock inte ensamma utan Kristdemokraterna hamnade även under riksdagsspärren med 3,1 procent vilket är en minskning med 0,1 procent sen den förra mätningen.

Centerpartiet backar med 1,8 procent från 11,3 till 9,5 procent. Liberalerna backar också från 5,0 till 4,2 procent. Det är en backning på 0,8 procent.

Socialdemokraterna ökar från 31,1 till 32,6 procent. Likaledes går Vänsterpartiet framåt från 6,3 7,0 procent.

Källa:
Moderaterna går framåt i SCB:s partisympatiundersökning


  • Publicerad:
    2017-12-05 19:00