INRIKES. En studie från Sverige har gjorts gällande svenskarnas porrtittande, där 48 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i landet tittar på porr. Samtidigt visar resultatet av en ny studie från University of Oklahoma att unga par som börjar titta på porr blir dubbelt så benägna att skilja sig än för de som inte gör det.

Varje år genomför Internetstiftelsen i Sverige en studie gällande svenskarnas porrtittande på internet. Studien går under namnet ”Svenskarna och internet” och enligt denna tittar 48 procent av männen och 12 procent av kvinnorna på porr. Detta samtidigt som 30 procent av de svenska internetanvändarna uppger att de använder sig av internet för att titta på sajter med sexuellt innehåll, en siffra som årligen även ökar med ett par procentenheter.

Samtidigt har en ny studie genomförd av sociologerna Samuel L. Perry och Cyrus Schleifer vid University of Oklahoma i USA visat på att porrtittande påverkar äktenskapets stabilitet negativt.

I studien iakttog Perry och Schleifer cirka 2 000 par under en period som tittade på porr och huruvida de begärt skilsmässa under den tiden. Resultatet visade på att par som tittade på porr var dubbelt så benägna att skilja sig jämförelsevis med personer som inte tittade på porr.

Risken för skilsmässa var framförallt stor hos unga och lyckliga par som påverkades väldigt negativt av porrtittande. Däremot så ska äldre eller ”olyckligare” par knappt ha påverkats. Vidare var det 51 procent av paren i 20-årsåldern som skiljde sig när de började att se på porr.

Studien visade även på att kvinnor som slutar titta på porr är minst benägna att skilja sig medan män som slutar titta på porr påverkas i en mycket mindre grad.

Källa:
Ny studie: Porrtittande ökar risken för skilsmässa


  • Publicerad:
    2017-11-01 21:15