VETENSKAP. En ny internationell studie visar att rökning under graviditeten kan kemiskt förändra barnets DNA under en längre tid. Det finns ett samband mellan astma, cancer och neuropsykiatriska sjukdomar och de gener med starkast koppling till rökning.

Nu visar en ny internationell studie att rökning under graviditet kan förändra barnets DNA kemiskt under en lång tid. Över 6 600 barn har undersökts och syftet med studien var att se ifall tidiga miljöfaktorer kan påverka cellernas arvsmassa och genuttryck.

Man kom fram till att barn vars mammor hade rökt under graviditeten hade tusentals kemiskt förändrade gener. En av forskarna bakom studien säger att ”Flera av generna har också en stark koppling till de negativa effekterna vi ser av rökning hos vuxna”.

— De generna med starkast koppling till rökning vet vi är involverade i bland annat astma, cancer och neuropsykiatriska sjukdomar. Flera av generna har också en stark koppling till de negativa effekterna vi ser av rökning hos vuxna. Fostret utsätts delvis för samma effekter som en vuxen rökare, säger forskaren Erik Melén.

Förändringarna är dock inte tillfälliga utan består flera år det efter att barnet fötts. Detta bekräftades när man studerade åttaåriga barn som ingår i den svenska så kallade ”Bamse-studien”.

— Det handlar alltså inte om övergående förändringar av dna:t. Vi vet sedan tidigare att den kemiska förändringen, metyleringen, av dna delvis styrs av genetiska faktorer. Men nu börjar vi också förstå att miljöfaktorer som tobaksrök och luftföroreningar kan påverka, säger Melén.

Nästa steg är att undersöka ifall de kemiska förändringarna i generna sitter kvar även i vuxen ålder. I nuläget tror man att de kemiska DNA-förändringarna och de negativa effekterna som följer kan ärvas över generationer. Dock kvarstår det mycket forskning.

— Om vi förstår mekanismerna bakom sjukdomar som astma och allergier så kan vi förhoppningsvis bidra till utvecklingen av nya läkemedel i framtiden, säger Melén.

Han uppger även att antalet kvinnor som röker under graviditeten har minskat rejält under årens lopp.

— Glädjande nog har rökning under graviditeten minskat kraftigt i Sverige under de sista 10–20 åren. Men fortfarande röker för många blivande mammor. Rökning är en av våra mest kända riskfaktorer för sjukdom, men mekanismerna bakom är inte helt kända, säger han.

Källa:
Rökning under graviditet kan ändra barnets dna


  • Publicerad:
    2016-04-01 13:50