GRAVIDITET En ung kvinna som tävlar i hästhoppning har diagnosticerats med fettryggmärgsbråck. Hon ger sin mammas läkare skulden för detta, då han inte ”med tillräcklig kraft uppmanade” modern att inta folsyra under graviditeten.

En tävlande i hästhoppning född med en ryggradsdefekt har lämnat in en stämningsansökan i London mot sin mammas läkare, där hon anklagar honom för att ha försummat kraftfulla uppmaningar om intag av kosttillskott under graviditeten – något som ska ha lett till den brist som misstänks ha orsakat dotterns funktionshinder.

Tog inte sitt ansvar

Evie Toombes, 20, från Skegness i Lincolnshire, England har anmält läkaren Philip Mitchell för ”skada åsamkad under graviditet”.

Hon hävdar att Mitchell inte levde upp till sin plikt att inskärpa i hennes mamma Caroline nödvändigheten av att ta folsyratillskott före och under graviditeten, vilket, menar hon, resulterade i att hon själv ”föddes i skadat tillstånd.

Toombes kräver läkaren på sammanlagt flera miljoner pund för att täcka hennes levnadskostnader som funktionshindrad.

Hennes advokat har uppgivit för domaren Rosalind Coe att Toombes med all sannolikhet kommer att vara rullstolsbunden när hon blir äldre.

Läkaren motsätter sig kraven

Dr. Mitchell har dock motsatt sig anspråken och hävdar att han gav Caroline Toombesrimliga och passande” medicinska råd beträffande folsyra som kosttillskott.

Eva Toombes diagnosticerades i november 2001 med fettryggmärgsbråck (LMM), en form av spina bifida (”tvådelad rygg”).

Hon arbetar vid Nottingham University med att undervisa sjuksköterskestudenter och tävlar enligt sin hemsida i olika grenar inom hästhoppning både i Storbritannien och internationellt.