TEKNIK. Med en helt ny teknik kan vibrationer från kroppens rörelser tas om hand och omvandlas till elektricitet. Via en så kallad nanogenerator, som är tänkt att kunna föras in som ett implantat i kroppen, så ska energi i framtiden kunna skördas från exempelvis kroppens egna hjärtslag.

Med ny teknik kan energi utvinnas från din egen kropp via en så kallad ”nanogenerator”, en ytterst liten generator som skulle kunna införas som implantat i kroppen. Nanogeneratorn kan ta hand om energin från vardagliga rörelser – som fotsteg mot marken eller din hands rörelse genom luften – och omvandla den till elektricitet, skriver SVT.

Experiment för att omvandla kroppens egna hjärtslag till energi pågår nu inom forskningen.

Ledande inom utvecklingen av nanogeneratorer är fysikern och ingenjören Zhong Lin Wang, 59, som verkar i Kina och USA. Han använde sig i sin första nanogenerator av den ”piezoelektriska effekten” som är en egenskap hos vissa kristaller som gör att de när de deformeras omvandlar mekaniskt arbete till elektricitet och omvänt. Sådana används ofta i klockor, radiomottagare och datorer.

Det var Lin Wang som 2012 utvecklade en ny typ av nanogenerator – den triboelektriska nanogeneratorn, TENG, som tar vara på energin från vibrationer.

I jakten på förnybara energikällor har TENG kommit att bli ett hett forskningsområde för att försöka skörda energi från bland annat människors kroppar.

Just nu är Lin Wang en av världens mest citerade forskare, den 14:e mest citerade för att vara exakt. Det visar att det finns många forskargrupper som arbetar med hans uppfinningar inom forskningsområdet, som formligen exploderat.


  • Publicerad:
    2020-10-08 16:35