ANTISEMITISM. 200 lärda sionister har nu till ett populärt judiskt skällsord skapat en ny definition, som exkluderar ”stöd till bojkotter av Israel” från kriterierna för vad som utgör skällsordet.

En grupp på över 200 lärda judiska sionister har presenterat en ny definition som bland annat explicit exkluderar ”stöd för – eller ambitioner på att själv utföra – bojkotter mot Israel” från kriterierna för vad som utgör ”antisemitism”.

Utspelet har beskrivits som allt från ”det senaste i en rad bakslag för en kampanj av ett antal judiska etablissemangsgrupper att bannlysa kritik mot Israel” till ”ett uttryck för taktisk skademinimering”.

Den så kallade ”Jerusalemdeklarationen om antisemitism” presenterades under tordagen och kom bara drygt en vecka efter ett uttalande av en grupp judiska forskare om att ”dubbla måttstockar tillämpade på Israel faktiskt inte nödvändigtvis utgör ett uttryck för antisemitism”.

Denna deklaration, som har undertecknats av judiska forskare bland annat inom disciplinerna ”antisemitism”, ”förintelsen”, ”judiskt tänkande” och ”Israel”, tydliggör vad som enligt deklarationens författare – till skillnad från vissa tidigare initiativtagare till deklarationer – inte är att betrakta som ”antisemitism”:

Bojkotter, avfinansiering och sanktioner är alldagliga och fredliga former av politisk protest mot stater.

Tillämpade på staten Israel, är dessa åtgärder inte i sig antisemitiska.

Bakgrund: IHRA:s definition av ”antisemitism”
Båda dessa uttalanden syftar till att slå tillbaka mot ambitionen hos ett antal judiska mainstreamgrupper att få statliga och nationella regeringar att anta definitionen från 2016 skapad av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Den mest kontroversiella komponenten i IHRA:s definition definierar som antisemitiskt ”att tillämpa dubbla måttstockar genom att av Israel kräva ett beteende som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation”.

Jerusalemdeklarationen, så kallad eftersom den är ett initiativ av en grupp lärda som möttes 2020 under Van Leer-Jerusaleminstitutets beskydd, förklarar att den nya definitionen delvis inspirerats av invändningarna som framförts mot IHRA:s definition:

Eftersom IHRA:s definition är otydlig i viktiga avseenden och vitt öppen för olika tolkningar, har den orsakat förvirring och generat kontrovers, och därigenom försvagat kampen mot antisemitism.


  • Publicerad:
    2021-03-26 11:30