USA. En federal hovrättsdomstol med jurisdiktion över delstaten Arkansas underkänner en delstatslag som förbjuder företag att bojkotta Israel. Man kräver även ny rättegång i fall där lagen åberopats.

Det var 2017 som delstaten Arkansas antog en lag, som ekonomiskt bestraffar företag vilka antingen uttalar stöd för Bojkotta-Israelrörelsen, själva bojkottar Israel, eller bedriver handel med företag som gör det.

2019 mottog en federal domstol i Arkansas en stämningsansökan mot University of Arkansas Pulaski Technical College, där lagen från 2017 åberopas.

Målets kärande var tidningen Arkansas Times, som protesterade mot att ha tvingats skriva under en överenskommelse om att aldrig bojkotta Israel – som en del av ett reklamavtal med universitetet.

Stämningsansökan avslogs av domstolen.

Lagen ogiltigförklaras
I fredags förklarade emellertid den St. Louis-baserade domstolen Lagen Court of Appeals for the Eighth Circuit lagen från 2017 vara författningsvidrig.

I beslutet står bland annat att läsa:

Lagen syftar till att begränsa möjligheten för statliga entreprenörer att delta i tal och andra skyddade bojkottanknutna aktiviteter, vilka de facto är berättigade skydd enligt högsta domstolens prejudikat.

Domstolen återaktualiserade även tidigare stämningsansökningar där lagen från 2017 tillämpats, och beordrade en domstol i Little Rock att åter ta upp fallet Arkansas Times vs. University of Arkansas Pulaski Technical College.

”Fel att tillåta diskriminering av USA:s allierade Israel”
Arkansas allmänna åklagare Leslie Rutledge är kritisk till hovrättsdomstolens beslut. Så här uttalar sig åklagarmyndighetens talesperson:

Allmänna åklagaren är missnöjd med Eighth Circuits beslut, som går emot Arkansas lag vilken olagliggör diskriminering av Israel, en viktig amerikansk allierad.

Mer än hälfen av USA:s femtio delstater har antagit liknande lagar som inkluderar förbud mot handel med företag som bojkottar Israel.

Entreprenörer som protesterat rättsligt mot lagarna har dock i flera fall haft framgång.


  • Publicerad:
    2021-02-13 23:50