SVERIGE Regeringen har antagit en ny så kallad biståndsstrategi för Ukraina. Detta innebär att ytterligare 6 miljarder kronor kommer att skickas till landet under de närmaste åren.

Under måndagen har regeringen presenterat en ny strategi för bistånd till Ukraina. På regeringens hemsida kan man läsa att biståndet är till för ”uppbyggnads- och reformsamarbete” med Ukraina från 2023 till 2027 och omfattar totalt sex miljarder kronor.

— Jag är stolt över att regeringen i dag kan presentera en helt ny strategi för Ukrainas uppbyggnad, vilken är den största bilaterala strategin Sverige någonsin haft. Stödet till Ukraina är en av våra viktigaste prioriteringar och strategin är en central del i det, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

— Med strategin på plats tar vi ett stort kliv framåt för att ge ett kraftfullt och långsiktigt stöd till Ukrainas uppbyggnad. Detta kommer stärka Ukrainas motståndskraft och demokratiska utveckling vilket understödjer landets förmåga att stå emot Rysslands fullskaliga invasion.

Enligt regeringen kommer man framförallt att satsa på områden där man anser att Sverige ligger i framkant, såsom ”grön omställning, sociala frågor och digitalisering”.

— Näringslivets förutsättningar är avgörande för Ukrainas uppbyggnadsarbete och ekonomiska återhämtning. Genom att stärka Ukrainas investeringsklimat och landets roll som handelspartner kan strategin underlätta för handel och företagande, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.