PRESSTÖD. Efter att presstödsnämnden dragit ut på beskedet ifall Nya Tider skulle få presstöd eller inte har nu besked tillslut kommit. Presstödet beviljas trots hård kritik från gammelmedia.

mugg_nyt

Idag blev det alltså till sist klart, Nya Tider får presstöd. Trots en hård press utifrån kom nämnden fram till det enda tänkbara alternativet – presstödet beviljas. Totalt rör det sig om 1 900 000 kronor per år. Tidningen räknar även med att presstödet kommer öka till nästa år i och med att tidningen hela tiden växer. I skrivande stund har tidningen 2000 prenumeranter.

Sanna Hill från Nya Tider skriver på Facebook: ”Presstödsnämnden beslutade att ge Nya Tider 1 900 000 kronor retroaktivt för 2012 och 2013. Redan nu kommer vi ansöka om en högre presstödsnivå, då tillströmningen har varit stor sedan vi lämnade in den nu beviljade ansökan till Tidningsstatistik.”

Sedan det blev klart att tidningen skulle ansöka om presstöd har gammelmedia krävt lagändringar. Bland andra intervjuades Martin Ahlquist, chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus, av Sverigesradio där han beklagade sig över att alla, oavsett politisk inriktning har möjlighet att ansöka om presstöd. Även kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth har lagt sig i beslutet och skrev i förra veckan på SVT debatt under rubriken ”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd” att ”presstöd är ingen rättighet som tillkommer samtliga tidningar” för att senare skriva: ”Jag är en ivrig försvarare av det fria ordet, av censurförbudet och att yttrandefriheten ska vara den vidast tänkbara. På så vis kan medborgarna bilda sin egen uppfattning i olika frågor.”

Vávra Suk svarade Adelsohn Lijeroth i ett debattinlägg på SVT debatt att ”detta handlar naturligtvis inte om demokratiska värderingar, utan om politiskt korrekta värderingar. Vi betraktar det som djupt oroande att den politiska korrektheten tillåts inkräkta på demokratins roll som överideologi.”

Frågan är nu hur länge Nya Tider kommer beviljas presstöd då Adelsohn Liljeroth uttryckt att hon vill se en demokratibestämmelse införas när presstödsförordning ska förnyas.

För att beviljas presstödet lät presstödsnämnden Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, granska tidningen. Kraven var ”att minst 50 procent av det totala redaktionella innehållet ska bestå av reguljär och aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning” samt att den inte till merparten utgörs av texter avgränsade till ett ”särskilt intresseområde”, vilket Nya Tider alltså uppfyllde.

Nya Tider rapporterar att den senaste tidens mediehets har inneburit en ökning av antalet prenumeranter och tidningen räknar med att kunna ansöka om ett presstöd på 2,2 miljoner kronor till nästa år. Nya Tider säger sig även ha som mål att nå 10 000 prenumeranter inom en ”överskådlig framtid”.

Källa:
Nya Tider beviljas presstöd!


  • Publicerad:
    2013-10-02 18:30