MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 23 november genomförde Näste 1 och Näste 8 gemensamt ett offentligt torgmöte med tal och flygbladsutdelning i Uppsala centrum. Gensvaret från lokalbefolkningen var gott och många intressanta samtal fördes.

Lördagen den 23 november samlades aktivister och medlemmar från Näste 1 och Näste 8 på ett torg i Uppsala centrum för en gemensam folkupplysande manifestation. Aktiviteten inleddes med att en banderoll med appellen ”Vi är folket!” rullades upp, flankerad av två fanbärare.

Så snart kamprekvisitan var på plats tog Jimmy Thunlind från Näste 8 plats bakom banderollen och höll via en megafon ett kraftfullt tal till försvar för yttrandefriheten och mot den svenska regimens folkutbytespolitik.

Thunlind uppmanade åhörarna att ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen och bidra till kampen för ett självstyrande Norden med kontroll över beslutsfattande, naturtillgångar och valuta.

Precis när talet skulle börja gled en polisbil in på torget, strax därefter anslöt två till, men varken under talet eller under den efterföljande flygbladsutdelningen gjorde poliserna någon ansats att ta kontakt med någon av aktivisterna, utan nöjde sig med att vara åskådare till hela torgmötet.

Under flygbladsutdelningen uppstod många intressanta samtal med förbipasserande uppsalabor. Flera var uppriktigt intresserade av Motståndsrörelsens politik, och en man sa att ”nu när Sverigedemokraterna har svikit alla sina ideal är ni det enda trovärdiga alternativet!”

En man berättade att han sedan länge följer allt som skrivs på Nordfront och lyssnar på Nordisk Radios poddar, och en ung kvinna undrade hur samhället skulle förändras om Motståndsrörelsen fick makten.

Mitt under aktion kom ett stort följe med studenter som var utklädda till björnar och dansade på torget till hög musik. Detta drog naturligtvis ännu mer folk till platsen, vilka självklart erbjöds folkupplysande flygblad och diskussioner.

Efter två och en halv timme avbröts det mycket lyckade torgmötet, som avlöpt helt utan störningar, och hela gruppen av motståndsmän samlades i värmen på en matservering för att utvärdera dagen och fylla på näringsreserverna. Alla var eniga om att Uppsala definitivt måste besökas med fler aktioner framöver.


  • Publicerad:
    2019-11-25 11:20