MÅNGKULTUREN. På grund av ”det hårdnande samhällsklimatet” ska ambulanspersonalen i Uppsala utrustas med skyddsvästar.

Genrebild. Foto: Hangsna/CC BY-SA 4.0.

För att skydda sig mot våldsbrott som exempelvis knivhugg ska ambulanspersonalen i Uppsala nu utrustas med skyddsvästar.

Samhället har blivit värre och osäkrare. Våldsbrott som orsakar kniv- och skottskador har ökat.

— Vi känner av ett hårdare samhällsklimat med fler uppdrag som har med hot och våld att göra, säger Lars Westman som är avdelningschef för Ambulansen Akademiska, Huddinge och Knivsta kommuner i Uppsala län.

Westman säger att skyddsvästarna är en ”direkt följd” av den våldsamma samhällsutvecklingen. Västarna utgör en av flera åtgärder som införs för att öka skyddet för ambulanspersonalen.

Vidare ska personalen utbildas i hur man undviker att utsättas för våld av kriminella på olycksplatsen. Exempelvis ska vårdväskan som innehåller narkotikaklassade läkemedel hängas löst på axeln så att personalen ska kunna springa ifrån platsen för att rädda sig, om rånare försöker stjäla väskan.

Källa:
Ambulanspersonal får skyddsvästar


  • Publicerad:
    2019-11-23 15:35