ALMEDALEN. Polisen har idag beviljat Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hålla torgmöte under Almedalsveckan. ”Så lätt gick det inte att tysta oss”.

Nordiska motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan förra året blev minst sagt en succé där enormt många människor kunde se hur organisationens aktivister konfronterade politikerna som vanstyr vårt land. Av denna anledning har politikerna i Region Gotland velat förhindra Nordiska motståndsrörelsen från att närvara detta år.

Polismyndigheten har idag meddelat att de inte avser att bryta mot grundlagen genom att hindra Nordiska motståndsrörelsen från att tala under Almedalsveckan. Björn Knutsson vid rättsavdelningen på Polismyndigheten i Stockholm berättar att polisen idag fattat beslutet att bevilja tillstånd för Nordiska motståndsrörelsens torgmöten den 5-7 juli mellan kl. 16-17.

— Vi får inte lägga några åsikter på vad man säger från talarplatsen och vilken opinion man driver, så länge den inte är olaglig som hets mot folkgrupp eller faller inom någon annan lagstiftning. Det är polisens roll i det här, säger Knutsson till Aftonbladet.

Nordfront har kontaktat Pär Öberg som varit ansvarig för Nordiska motståndsrörelsens ansökan och haft kontakt med polisen.

— Vi har under en tid haft förhandsinformation om att vi med stor säkerhet skulle få tala, men i dagens uppochnedvända värld så vet man aldrig. Så det är riktigt goda nyheter att beslutet blir officiellt, säger Öberg till Nordfront.

Hade Nordiska motståndsrörelsen befunnit sig på plats även om polisen inte beviljat tillstånd till att tala?

— Ja, vi hade oavsett beslut funnits på plats och på hela stället. Fördelen nu är att folk kan nå oss på schemalagda tider och få höra vad vi har att säga. Nu ser jag fram emot att på första parkett få höra Simon Lindberg tala.

Har du något att säga till de journalister och politiker som gråter ut om beslutet?

— Ja. Så lätt gick det inte att tysta oss. Ni kan censurera oss på sociala medier och inte låta oss komma till tals i era egna medier, men det är svårare att tysta oss IRL även fast ni försöker.

Förra året blev Nordiska motståndsrörelsen Almedalens mest omskrivna ämne. Då närvarade enbart 30-40 aktivister från Nordiska motståndsrörelsen, medan det i år kommer finnas betydligt fler medlemmar och andra nationella på plats.


  • Publicerad:
    2018-05-30 13:21