ALMEDALEN. Inför Nordiska motståndsrörelsens invasion av Almedalen säger nu polisen att man inte sparar på krutet. Man meddelar att man kommer ha full bemanning dygnet runt samt att man till och med rustat för terrordåd.

Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen 2017.

Den 5-7 juli invaderar Nordiska motståndsrörelsen Gotland och Almedalen, vilket har fått de lokala folkförrädiska politikerna att gå i taket. Detta har nu resulterat i att polisen skickar alla tillgängliga resurser till ön under Almedalsveckan för att försöka hindra den fria opinionsbilden.

— Vi vet att de har tillstånd att tala under tre dagar, sedan räknar vi med att de, och andra, kan dyka upp på andra ställen. Det kommer vi att följa, säger Elisabeth Anestad, biträdande kommenderingschef för polisen på Gotland.

Polisen menar även att man förbereder sig för att kunna ingripa vid ett terrordåd. Vem som skulle komma att genomföra de eventuella terrordåden är dock inget man går in på. Man kommer även att från polisens sida ha två drönare på plats som kommer cirkulera ovanför området för att man sedan ska kunna gripa människor för eventuella ”brott”.

Att ropa ”folkförrädare” åt de folkförrädiska politikerna verkar dock inte vara något man riskerar att bli gripen för.

— Vi ingriper om det är lagligt och taktiskt möjligt. En talare som möts av burop får man till viss del tåla, men man får inte överrösta och förstöra. Då har vi befogenheter att ingripa och då kommer vi ingripa, säger Anestad.

Trots polisens ”kraftsamling” mot Nordiska motståndsrörelsens invasion av Gotland har ändå dialogen varit bra. I en intervju med NTV från första maj i Boden berättade organisationens ledare Simon Lindberg att dialogen med polisen hittills har varit god inför Almedalen.

Källa:
Så rustar polisen för att undvika kaos i Almedalen


  • Publicerad:
    2018-06-29 16:25