INRIKES. Den psykiska ohälsan väntas öka i spåren av corona, varnar källor med insyn.

Den psykiska ohälsan riskerar att öka i spåren av corona och de restriktioner som införts, varnar källor med insyn. Anledningen är ökad social isolering, ekonomiska problem och färre möten med sjukvården.

Ett exempel är Riksförbundet för social och mental hälsa, ett förbund med 7 000 medlemmar som fått stänga sina hundra lokala mötesplatser under våren. Dessa stängningar, isolering och en mer osäker arbetsmarknad är något som enligt förbundets undersökningar gjort tillvaron svårare för många.

— En del har inte kunnat gå till sin ordinarie psykiater för att man inte har vågat gå ut på grund av covid-19. Och det innebär att vi kommer att få se fler som önskar ta sina liv för man kan inte se någon ände på eländet, säger förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten till Sveriges Radio.

Även Ing-Marie Wieselgren på Sveriges kommuner och regioner tror coronasituationen kan leda till ökad psykisk ohälsa, trots insatser med uppsökande vård, digitala lösningar och samarbete med frivilligorganisationer:

— Jag tror att det här kommer att bli en större påfrestning på våra system än vad vi tidigare haft. Och personer som inte tidigare efterfrågat stöd för psykiatriska tillstånd som nu kommer att göra det. Det gör att konkurrensen om insatserna kommer att öka, säger Wieselgren till SR.


  • Publicerad:
    2020-08-20 12:55