Dagens datum 22 juli: Denna dag föddes den judiske bankiren Olof Aschberg som med stulna pengar finansierade den judisk-bolsjevikiska revolutionen i Ryssland.

aschberg_lenin

Olof Aschberg finansierade Lenin och det kommunistiska skräckväldet.

En av anarkismens förgrundsgestalter Michail Bakunin påpekade en gång kopplingarna som fanns mellan de bägge judarna Karl Marx och Rothschild och menade att de, trots att de skenbart var antiteser, representerade samma intressen och slutmål – en centralbank i judiskt ägo. Bakunin hade avlidit när den judiska-bolsjevikiska revolutionen ägde rum och fick aldrig stifta bekantskap med en av dem som mest representerade denna släktskap, Olof Aschberg. eller ”den röde bankiren” som han kallades. Aschberg kom att med stulet guld finansiera massmördaren Vladimir Lenin och det kommunistiska skräckväldet.

Olof Aschberg.

Olof Aschberg.

Olof Aschberg – eller Obadja Asch som var hans ursprungliga namn – föddes den 22 juli 1877 i Stockholm som son till direktör Herman Asch och Rosa Schlossberg. Han grundade 1912 Nya banken, senare Svenska Ekonomibolaget, en bank som var nära knuten till de svenska socialdemokraterna och vars medel hjälpte till att finansiera bolsjevikrevolutionen i Ryssland 1917.

1917 träffade han genom sina politiska sympatier och arbete för marxisterna i Sverige den judiske propagandisten och bolsjevikspionen Willi Münzenberg, som då var i Stockholm för att besöka en av Internationalens kongresser. Det var Willi Münzenberg som rekryterade bankiren Aschberg till att tvätta guld, värdesaker, konst och religiösa artefakter som bolsjevikerna stal från det ryska folket under revolutionen och inbördeskriget mot de Vita.

Aschberg hjälpte även till att förmedla ekonomiska medel från en annan judisk bankir, Jacob Schiff i New York. Det var bland andra Jacob Schiff och JP Morgan som redan innan revolutionen utbröt försåg den ”röda” revolutionen med enorma finansiella medel som möjliggjorde inköp av vapen, avlöning revolutionärer samt en massiv utbildning och import av radikala judar och kommunister för att utkämpa revolutionen och maktövertagandet i Ryssland när nationen var som svagast, just efter sin förlust mot Tyskland i första världskriget.

Olof Aschberg agerade mellanhand åt storbankiren och sionisten Jacob Schiff.

Olof Aschberg agerade mellanhand åt storbankiren och sionisten Jacob Schiff.

Jacob Schiff, en Rothschild, räknas som en av de främsta judiska ledarna från 1880 till 1920 i vad som skulle komma att kallas för “Schiff-eran”. Schiff finansierade förutom den judiska bolsjevikrevolutionen också den svarta enighetsrörelsen NAACP som skulle ena svarta mot vita i USA.

Efter att bolsjevikrevolutionen i Ryssland var genomförd var landet i finansiellt kaos och dessutom utsatt för en handelsblockad. Detta problem löste bolsjevikerna genom att plundra nedbrända ryska kyrkor och kloster på värdesaker, däribland mycket värdefulla ikoner, och stjäla tsarryska juveler. Aschberg köpte sedan upp 500 ton stulet guld som smältes om i Stockholm och försågs med svenska stämplar istället för tsarryska för att förhindra spårning. Därefter såldes de på den europeiska och amerikanska marknaden.

Aschbergs verksamhet finansierade bland annat vapen som bolsjevikerna använde mot den ryska befolkningen. En del av de stulna tsarryska juvelerna behöll Aschberg själv för att utöka sin egna förmögenhet.

Den svenske ekonomidoktorn och forskaren Martin Kragh har i artikeln ”Sverige tvättade Lenins blodspengar” kallat försäljningen av tsarryska guldet för ”en av de största organiserade stölderna i modern historia”. Han skriver bland annat:

Aschberg deltog senare i försäljningen av tsarryska juveler på europeiska auktionshus, och hans egen samling av ryska ikoner hörde till en av världens mest exklusiva (i dag på Nordiska museet). En del av ikonerna, säkerligen, kom från några av de tusentals kyrkor som kommunisterna plundrat.

sean_mcmeekinI boken ”History’s Greatest Heist: The Bolshevik Looting of Russia” har Yaleprofessorn i internationella relationer Sean Mcmeekin skrivit mer i detalj hur denna handel gick till. Han beskriver Aschberg som en av bolsjevikrevolutionen främsta finansiärer och kommunisternas ledande mellanhand. Boken kan läsas här.

Aschberg blev efter bolsjevikrevolutionen återgäldad genom att han fick mycket stort inflytande över det ryska bankväsendet. Aschberg fick 1921 lov att i Moskva grunda Ryska handelsbanken med vilken han gav krediter till svensk handel med Sovjetunionen. Året därefter blev han chef för Sovjetunionens första internationella bank,  Ruskombank. I ”Lenin och den nordiska arbetarrörelsen” (Rabén & Sjögren, 1970) står följande om Aschbergs affärer med det nybildade Sovjetunionen.

Det svenska exemplet är bankir Olof Aschberg, som några år tidigare startade AB Nya Banken tillsammans med ledande socialdemokrater. Denna bank, som sökte anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, hade haft rätt mycket affärer på Ryssland. Han reste över redan den 10 november 1917, tre dagar efter revolutionen för att företräda bankens intressen hos den nya regeringen. […] Under den nya ekonomiska politiken sökte och fick Aschberg koncession på privat bankverksamhet i Sovjet. Ryska handelsbanken startade med ett kapital på 5 miljoner dollar, kontor i hörnet av två förnäma affärsgator och 700 anställda.

Under andra världskriget bosatte sig Olof Aschberg i Frankrike men hamnade sedan i fångenskap i Vichyfrankrike. Efter frigivning bosatte han sig sedan i USA där han omedelbart engagerade  sig och sina finansiella resurser i organisationen Free World Association, som stödde kommunistiska och judiska motståndsrörelser i de tyskkontrollerade delarna av Europa. Efter kriget återvände Olof Aschberg och hans familj till Sverige. Han avled 1960.

Olof Aschberg är farfar till medieprofilen Robert Aschberg, grundaren av Strix Television som idag leder stiftelsen Expo vars verksamhet syftar till åsiktsregistrering av svenskar som är kritiska till massinvandringen.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-07-22.


  • Publicerad:
    2015-07-22 02:17