UTRIKES Webbsidan Onlyfans kommer fortsätta tillåta pornografiskt material, trots tidigare besked om motsatsen.

Webbsidan Onlyfans, som låter användare publicera innehåll och låta andra användare ta del av detta mot betalning, kommer fortsätta tillåta pornografi på sidan.

Beskedet kommer efter ett tidigare besked, enligt vilket Onlyfans skulle förbjuda porr efter påtryckningar från Visa och Mastercard.

Beskedet ska ha ändrats efter att man blivit försäkrade av bankerna att man kan fortsätta publicera innehållet.