UTRIKES. Till skillnad från västerländska politiker väljer Ungerns Viktor Orbán att fortsätta med att använda sig av sunt förnuft när han gör sina uttalanden.

Under ett möte mellan EU och Arabförbundet sa Ungerns premiärminister Viktor Orbán att det bästa sättet att handskas med varandra är att respektera olika folks ”kulturella, religiösa och politiska traditioner”.

Uttalandet gjordes efter att han konstaterat att dagens massinvandring kommer att intensifieras och att det nu är dags att välja hur man ska tackla problematiken. Som en lösning föreslog Orbán att EU bör stödja stabiliserande politiska krafter i de regioner, exempelvis Mellanöstern, varifrån många av invånarna vill flytta till Europa.

Som de allra flesta av Nordfronts läsare vet har Ungern antagit en öppet etnonationalistisk linje, till skillnad från i Västeuropa där stora resurser läggs på att byta ut den vita ursprungsbefolkningen mot ickevita och därtill med hårda censurlagar försöka tysta den inhemska oppositionen.

Källa:
The causes of today’s migration tensions will intensify


  • Publicerad:
    2019-02-26 19:20