INRIKES. Regeringens utnämning av Mats Melin som ordförande för corona-kommissionen har ansetts vara ett opolitiskt och bra val. Det har dock visat sig Melin har en bakgrund som radikal på yttersta vänsterkanten inom 68-rörelsen.

Regeringen utsåg Mats Melin som ordförande för corona-kommissionen. Skärmbild: Facebook.

På tisdagen beslutade regeringen i ett extra regeringssammanträde att tillsätta en kommission som ska utvärdera bland annat regeringens åtgärder för att begränsa coronaviruset SARS-CoV-2 och de effekter som spridningen av viruset haft, skriver Ledarsidorna.

Som ordförande för corona-kommissionen utsågs av regeringen det förra justitierådet Mats Melin. Det var önskvärt att hitta någon som är tillräckligt opolitisk och som kan accepteras även av oppositionen.

Melin var justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen mellan 2011 och 2018. Åren 2004-2011 var han chefsjustitieombudsman och han har även tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen samt medverkat i ett antal statliga utredningar.

Mats Melin har dock en annan bakgrund som kanske förklarar varför just han tillsatts att sköta den för regeringen så viktiga utvärderingen av insatserna under coronakrisen.

Bakgrund som vänsterradikal i 68-rörelsen

Melin har ett förflutet som vänsterextrem i 68-rörelsen där han var aktiv i studentkårspartiet Argus vid Uppsala universitet. Argus startades av medlemmar som uteslutits av föreningen Clarté, som hade en mer sovjetkommunistisk inriktning.

Han är gift med Annika Ström Melin som tidigare arbetat på Sveriges Radio och Dagens Nyheter.

Bland medlemmarna i Argus återfanns bland andra Annika Ström Melin och Cecilia Bodström – som är dotter till den bortgångne utrikesministern Lennart Bodström (S) och syster till den tidigare justitieministern Thomas Bodström (S).

Cecilia Bodström har liksom Annika Ström Melin arbetat på Dagens Nyheter.

Melin rekryterades till Argus av Bo Gustafsson som var professor i ekonomisk historia och som sedermera blev ordförande för Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML). Gustafsson anses som en av förgrundsgestalterna när det gäller radikaliseringen av studentkårerna runt 1968.

Det var alltså i den radikala 68-vänstermiljön, påtagligt influerad av marxism-leninismen, som Melin inledde sin juristkarriär.

Anne Ramberg är nöjd

Tidigare i år utsågs Melin av regeringen att ingå i Stockholms universitets styrelse samtidigt som Advokatsamfundets förre generalsekreterare Anne Ramberg utsågs till styrelseordförande för Uppsala universitet.

Anne Ramberg var för övrigt snabb att på Twitter berömma valet av Mats Melin som ordförande för corona-kommissionen.

Kritiserats för sin ”glömska”

Vid rättegången mot journalisten Jesus Alcalá som stod åtalad för att ha förskingrat biståndsmedel från Sida hade Melin vid rättegången glömt bort nästan allt trots att han själv deltagit i resorna.

Journalisten Anders Carlgren som närvarade vid rättegången har beskrivit hur en ”lika svettig som rödfläckig Melin” i stort sett mindes ”ingenting”.

Melin har alltså haft kopplingar till både det biståndsindustriella komplexet och media i form av Dagens Nyheter och Sveriges Radio – detta genom sin hustru Annika Ström Melin och även kårpartiet Argus.

Utredde egyptier-utvisningar till regeringens favör

Melin var även den som i rollen som chefsjustitieombudsman utredde omständigheterna kring utvisningen av två egyptiska medborgare i december 2001, då Thomas Bodström var justitieminister och Anna Lind ansvarigt statsråd. Utredningen kunde inte konstatera att regeringen haft något ansvar utan placerade skulden för förekommande övergrepp på Säpo.

Anna Linds pressekreterare Eva Franchell kom fem år senare att hävda att förloppet varit helt annorlunda och att både dåvarande statsministern Göran Persson och Thomas Bodström varit informerade, vilket fått visst stöd från Bodström som uppgett att regeringen ”innerst inne insåg” konsekvenserna av utvisningsbeslutet.

Sammanfattningsvis, med tanke på Melins bakgrund och hans kopplingar, så kan det konstateras att valet av honom som ordförande för corona-kommissionen knappast är ett ”opolitiskt” val utan att det i allra högsta grad är frågan om en politisk utnämning.


  • Publicerad:
    2020-07-01 19:05