USA. Pastorn Jamie Coots som flitigt använt sig av ormar under sina predikningar i sin kyrka i Kentucky avled nyligen efter ett ormbett. Sjukvårdare infann sig efter olyckan men på grund av sin tro vägrade Coots ta emot motgift.

Pastor Jamie Cotts.

Pastor Jamie Cotts.

En predikare och TV-stjärna i Kentucky, Jamie Coots, vars predikningar bland annat innefattade hanterandet av dödliga ormar har avlidit efter ett ormbett.

Coots påträffades död i sitt hem i Middlesboro, Kentucky. Han hade bitits i högerhanden av en skallerorm i sin kyrka. Räddningspersonal påkallades men Coots hade hunnit dra hem då de dök upp.

Sjukvårdare tog sig till Coots hus och försökte under 30 minuter övertala honom att gå med på att ta motgift. Hans tro, vilken innefattade att Gud skulle rädda samtliga rättrogna från ormgift, gjorde dock att han envist vägrade. Senare påträffades Coots död av räddningspersonal.

Pastorns son Cody Coots säger att familjen trots chocken över de inträffade förblir starka i sin tro.

— Jag tycker inte det är farligt. Det är Guds ord. Vi har alltid sagt att det är ett bra sätt att leva och dö på, säger han.

Jamie Coots medverkade i ett program på TV-kanalen National Geographic, Snake Salvation, vilket handlar om predikare som genomför predikningar som involverar hanterandet av dödliga ormar. Detta farliga koncept, vilket har sin grund i bibelverser som beskriver apostlars immunitet mot ormgift, är olagligt på de flesta håll.

Under sin karriär genomled Coots sammanlagt nio ormbett varav ett kostade honom ett finger.

— Vi använder ormarna i våra religiösa ceremonier och vad mig själv beträffar tror jag inte att det vore i enlighet med Guds ord ifall jag inte använde mig av dem, har han tidigare sagt i en intervju.

År 1995 dog en 28-årig församlingsbo efter att ha blivit biten av en skallerorm i Coots kyrka. En åklagare begärde åtal av Coots för att ha brutit mot en lag från 1942 som förbjöd uppvisning av ormar under religiösa ceremonier, dock vägrade domaren väcka åtal då han menade att det inte skulle stoppa användandet av ormar i religiösa sammanhang.

Källa:
​Snake-handling preacher dies from bite after refusing anti-venom


  • Publicerad:
    2014-02-17 23:50