VIT SEPARATISM. Kommunfullmäktige i orten Murdock, Minnesota står upp mot judisk lobby och sanktionerar att ett asatrosamfund för endast vita utövar sin religion i egna lokaler.

Skärmdump från Runestone.org.

Kommunfullmäktige i amerikanska Murdock i delstaten Minnesota beviljade på onsdagen Asatru Folk Assembly (AFA) tillstånd att använda den byggnad man just förvärvat – som kyrka.

Fullmäktige specificerade även de villkor som gäller för nyttjandet. Röstfördelningen i båda omröstningarna var 3 för och 1 emot.

Asatru Folk Assembly har förvärvat och renoverat upp en tidigare kristen protestantisk kyrkobyggnad belägen längs U.S. Highway 12 i orten Murdock – drygt 23 mil väster om staden St. Paul i länet Swift.

Gruppen fick först efter köpet kännedom om att byggnaden tidigare blivit omklassificerad till bostad.

Byggnaden är nu av samfundet avsedd att användas som hof (offerplats) nummer tre.

AFA – som alltså inte är att förväxla med det svenska vänsterextrema terrornätverket med samma bokstavskombination – äger även fastigheter i delstaterna North Carolina och California.

Organisationen bildades 1995 men den har sina rötter i de tidigare The Viking Brotherhood och Asatru Free Assembly.

Borgmästaren: ”Ämnet är tämligen kontroversiellt”
Murdocks borgmästare Craig Kavanagh öppnade onsdagens möte i fullmäktige med att konstatera att ämnet är ”tämligen kontroversiellt”.

Han betonade att varje ledamot ska betrakta ställningstagandet som en ”klassificeringsfråga” – och inte en fråga om de egna åsikterna om eller känslorna inför gruppen.

Han tillade att ”Murdock tar avstånd från rasism i alla dess former”.

Till saken hör att AFA tidigare av den judiska lobbyorganisationen Southern Poverty Law Center klassificerats som en ”hatgrupp”.

Till grund för detta anför man

  •  dels gruppens trossystem vilket, menar man, bygger på principen ”endast för vita”
  • dels ”tidigare ledares rasistiska ideologi”

Allmänne åklagaren Don Wilcox informerade vid sammanträdet ledamöterna om att han inte funnit några bevis för att Asatru Folk Assemblys nyttjande av byggnaden skulle bryta mot de stadgade användarvillkoren.

Wilcox påpekade även att gruppen förbättrat skicket på en byggnad som förfallit och dessutom vid tidpunkten för fullmäktigemötet var engagerade i ytterligare renovering av byggnaden.

Han noterade vidare att medan gruppen av många betraktas som en ”vit överhöghetsorganisation”, är den de facto inget annat än en ”icke vinstdrivande religiös organisation”.

Allmänne åklagaren förklarade också att omklassificering av en byggnads status från verksamhetslokal till bostad inte kan åberopas för att förbjuda religionsutövande.

Fullmäktigemötet föregicks av protester
Tidigare på onsdagen samlades ett tjugotal personer längs U.S. Highway 12 för att protestera mot gruppens etablering i den lilla orten Murdock, som har färre än 300 invånare.

En av de protesterande, Ben Kowalskygrahek, från närliggande orten St. Paul, förklarade för den lokala pressen att han med sin närvaro på gatan ville tydliggöra att Asatru Folk Assembly inte representerar alla hedningar.

Han hävdade man inom AFA döljer sitt verkliga budskap:

— Jag anser att AFA apropierar eller använder hedniska ritualer, gudar och gudinnor som en ”andlighetsfasad” för att dölja vit nationalism.

Initiativet till protesten hade tagits av Murdock Area Alliance Against Hate ”Murdockområdets allians mot hat” och den gruppens medlemmar uppgav vid aktionen att de vill utöva påtryckningar för att AFA ska nekas rätten att nyttja den aktuella lokalen för sina syften.

— Vi vill att man ska ta rätt beslut sa Guillemard, en juridikstuderande som bor i Murdock.

Studenten menade vidare att om fullmäktige ändå beviljar tillståndet, så måste man kräva att tillståndet förnyas på årsbasis – vilket blev precis vad som några timmar senare beslutades.

Han avslutade:

— Det betyder att vi har ett helt år på oss att samla ihop bevis för hur [AFA] skadar orten Murdock.

Asatru Folk Assembly fick även tidigare känna på mothugg under ett offentligt möte i oktober då frågan ställdes även om vad som händer med bilden av orten när en ”rasistorganisation” startar upp verksamhet där.

Den välkände invånaren Pete Kennedy ventilerade då sin oro:

— Vi vill inte bli kända som Minnesotas hat-huvudstad!

”Vi är ett familjeorienterat trossamfund – och goda grannar”
– Det här är verkligen inte den sorts uppmärksamhet vi önskar och inte den ni önskar replikerade Allan Turnage, medlem i styrelsen för Asatru Folk Assembly.

En annan medlem i AFA tillade:

— Vi kan garantera er att vi är goda grannar…Vi är ett traditionellt familjeorienterat trossamfund och vi tror på att man ska vara goda grannar.

På mötet citerades även från AFA:s hemsida, där man bland annat kan läsa:

Vi i Asatru stöder starka, hälsosamma vita familjerelationer.

Vi vill att vara barn ska växa upp till att bli fäder och mödrar till sina egna vita barn.

Vi tror att aktiviteter och beteenden som stärker den vita familjen bör uppmuntras medan sådana aktiviteter och beteenden som skadar den vita familjen bör motverkas.

Ett fullmäktige med ryggrad
I resolutionen som slutligen antogs vid sammanträdet i fullmäktige i onsdags står att läsa:

Varken etablerandet, upprätthållandet eller verkställandet av det villkorade bruket kommer skada allmänhetens hälsa, säkerhet, moral eller komfort eller utsätta dessa för fara. De farhågor som väckts bland allmänheten har ingen direkt bäring på AFAs nyttjande av egendomen. Snarare relaterar dessa till AFA:s själva närvaro i orten, oavsett plats i densamma.

I resolutionen bekräftas att oro uttryckts för att AFA är ”en hatgrupp”, men betonas även att man inom gruppen ”slår ifrån sig sådana anklagelser”.


  • Publicerad:
    2020-12-13 11:03