PALESTINA. Att Storbritannien annekterade Palestina och skänkte det till judarna var ett brott mot mänskligheten.

Palestinas premiärminister Mohammad Shtayyeh. Skärmbild: BitChute.

På 103-årsdagen av Balfourdeklarationen – av Palestina kallat Balfourlöftet – aviserade Palestinas premiärminister Mohammad Shtayyeh att man stämmer Storbritanniens regeringen för 1917 års förklaring om Londons stöd för ett ”nationellt hem” för det judiska folket i Palestina.

Anledningen är att stölden av Palestina som i och med slutet på 1900-talets trettioåriga krig (första och andra världskriget tillsammans) som vanns av judarna och av dem utsedda allierade – och som skulle bli ett judiskt hem i samexistens med andra nationer – istället blev en judisk apartheidstad som bedriver krig och folkmord på andra folk.

Balfourdeklarationen, undertecknad av den dåvarande brittiske utrikesministern Arthur James Balfour, ses som en föregångare till Israels skapelse och palestiniernas etniska rensning från sitt hemland. Detta skedde när den judiska krigsalliansen Nationernas Förbund (NF) med USA i den ledande rollen, under den omvandlade rollen till ”fredsorganisationen” FN år 1948 effektuerade Balfourlöftet, och lät judarna ta över landet.

Balfourdeklarationen publicerades den 2 november 1917, ett år före första världskrigets slut.

— Det brittiska mandatet är roten till det palestinska folkets lidande och har banat väg för kränkning av deras rättigheter och plundring av deras mark, sade Munib al-Masri, chef för Federationen för oberoende och demokratiska handelsunionen på en presskonferens i Ramalla, en vecka innan premiärminister Mohammad Shtayyehs officiella kungörande.

Förutom fackföreningsgruppen lämnades klagomålet in på uppdrag av den internationella kommissionen för att stödja palestinska människors rättigheter och det palestinska journalistsyndikatet.

Balfourlöftet kom som en chock för arabvärlden, som inte hade rådfrågats och som dessutom hade fått egna löften om självständighet i efterkrigstidens upplösning av det besegrade osmanska (ottomanska) riket.

Palestinierna har alltid sagt att Storbritannien gav bort mark som det inte äger, till judarna. På grund av Storbritanniens skuld i detta, stämmer Palestina den brittiska staten.

Det brittiska mandatet för Palestina inrättades senare i kölvattnet av första världskriget, och pågick fram till Israels förklaring om att bli stat 1948.

Storbritannien är dock inte ensamt om att ha sett till att judarna skulle få tränga ut palestinierna. Därför kommer flera stämningar att lämnas in. För tillfället finns få tillförlitliga analyser om vilken effekt stämningarna kommer att kunna ha.

Det som skulle bli ett judarnas hemland i samexistens med andra folkgrupper har blivit en terrorstat som ägnar sig åt etnisk utrensning. Grafiken visar den svarta döden bre ut sig över landet från undertecknandet av Balfourlöftet 1917 till år 2017. Grafik: Globalresearch.ca


  • Publicerad:
    2020-11-07 12:18