POLITIK Från riksdagspolitiker åt SD till inneboende hos bidragstagande invandrartant. Otack är förrädarens lön och polisen har nu delgivit Pavel Gamov.

Den tidigare SD-riksdagspolitikern Pavel Gamov (891120-0932) följs av Nordfront på grund av att han är en AFA- och journalistinformatör.

Det senaste gällande Gamov, som vi redan rapporterat om, är att han varit godman till en ung kvinna och att Överförmyndarnämnden i Uppsala ansett att han misskött sitt uppdrag och därför ställt honom inför rätta för detta. Om det förekommit några egentliga oegentligheter är oklart då Gamov under lång tid vägrat att lämna in redovisning för kvinnans tillgångar, vilket han som godman är skyldig att göra.

Gamovs förklaring till detta har varit att han mått dåligt och efter att Överförmyndarnämnden till domstol ansökt om vite mot Gamov inkom han med en redovisning där han inte redogjorde några tillgångar. Istället förnekade Gamov att han haft tillgång till kvinnans konto och använde detta som förklaring till att han inte kunde redovisa något.

Delgivningsbekräftelse.

Till saken hör också att Gamov höll sig undan delgivning i målet under lång tid, varpå polisen skickades hem till honom och delgav honom.

Överförmyndarnämnden accepterade dock Gamovs förklaring som inkom dagen efter delgivningen. Nämnden drog därför tillbaka ansökan samma dag, men en förvaltningschef anmärkte på detta och krävde att Gamov skulle underteckna sin redogörelse då den annars inte är juridiskt bindande. Trots att nämnden gav honom nästan tre veckor att inkomma med namnteckningen signerade inte Gamov dokumentet, varpå nämnden på nytt har ansökt om vite mot honom.

Vad vi vet och inte vet just nu

Sedan 2020 har Pavel formellt sett bytt förnamn och kallar sig i folkbokföringen för Alexander Gamov. Det den pågående rättsprocessen visar om Gamov är att han också dribblar flitigt med sin bostadsadress.

Under lång tid var Gamov folkbokförd hemma hos en av sina föräldrar i Uppsala. Innan dess hade han saknat folkbokföringsadress.

När Gamov blev delgiven bodde han på Regngatan 10, i en lägenhet som en 62-årig kvinna vid namn Mary Issa är folkbokförd på. Issa ska ha bott där sedan 2008 och Gamov flyttade in där i november förra året enligt folkbokföringen.

Sedan den 1 februari i år har Gamovs folkbokföringsadress ändrats till Eddagatan 13, även det en lägenhet i Uppsala där en äldre invandrarkvinna vid namn Nehmatallah Daou är folkbokförd. Detta rimmar dock illa med det faktum att Gamov blev delgiven på Regngatan 10 den 21 augusti i år.

Det är alltså sannolikt att Gamov begår folkbokföringsbrott i samarbete med två invandrarkvinnor där åtminstone den ena av dem förmodligen hyr ut en bostad i andra hand till Gamov och själv är bosatt på en annan adress än den hon är skriven på. Den ena invandrarkvinnan har dessutom upprepade gånger processat i förvaltningsrätt för att få socialbidrag.

Juridiskt återstår det att se om Gamov vågar underteckna dokumentet som bedyrar hans oskuld och om Överförmyndarnämnden i så fall fortfarande tror att han inte haft tillgång till kvinnans bankkonton. Nordfront fortsätter att följa ärendet och Pavel…

Vet du vart Pavel Gamov befinner sig? Kontakta Nordfront!