UTRIKES. En polsk grupp stämmer nu Facebook. Genom att klassa plattformen som en allmännyttig tjänst vill man stoppa den privata censuren.

Den polska gruppen SIN, vilket är en polsk förkortning för Civilsamhällets drogpolitiksinitiativ, har nu stämt Facebooks europeiska avdelning vid en domstol i Warsawa. Anledningen är att gruppens sida på plattformen, med 16 000 följare, har tagis bort utan motivering.

Gruppen representeras av en advokatbyrå som arbetar pro bono, samtidigt som man får stöd av en annan organisation som heter Panoptykon, som tagit till sig fallet eftersom man vill reglera den privata censuren.

Advokaten Dorota Glowacka, som arbetar för Panoptykon, menar att företag i regel har rätt att välja sina kunder och användare men att Facebook på grund av sin dominerande ställning måste undantas från denna regel.

Enligt Leonid Bershidky, som skriver om ämnet på Bloomberg Opinion, säger Facebook offentligt att man bara är ett tech-företag där användarna är ansvariga för vad de skriver medan man i ett amerikanskt rättsfall förra året påstod att man är publicister och att man därför borde få välja vad man publicerar.

Om den linje Glowacka företräder skulle vinna gehör hos den polska domstolen och senare på EU-nivå, kommer man istället klassa Facebook som en allmännyttig tjänst. Isåfall skulle man vara tvungen att motivera varje avstängning och borttagande av inlägg, samtidigt som användare ska kunna stämma Facebook i rätten när felaktiga beslut fattas.

Hur rättsprocessen kommer utvecklas återstår att se.

Källa:
Banned from Facebook? A Polish Court May Help


  • Publicerad:
    2019-05-10 23:45