UTRIKES. Facebook har nu beslutat att blockera det danska partiet Stram Kurs så att danska väljare inte ska kunna ta del av partiets budskap.

Enligt ett beslut som fattades under torsdagen har Facebook blockerat det danska islamkritiska partiet Stram Kurs, som rönt framgångar inför det danska valet, och dess ledare Rasmus Paludan. Avstängningen kommer hävas först om en månad, alltså mycket nära valdagen.

Enligt tidningen Kristeligt Dagblad blockerades Rasmus Paludan därför att han ska ha publicerat en bild som diskuterar kriminalitet bland invandrade muslimer. Detta är något som kritiker menar är problematiskt, även om det rent juridiskt inte är ett angrepp mot yttrandefriheten.

Peter Münster, nordisk kommunikationschef för Facebook, hävdar dock att avstängningen är rättfärdigad och att ”samma regler gäller för alla”.

Facebook har på senare tid blivit alltmer intolerant. I slutet av mars meddelade man att censuren kommer utökas så att européer som försvarar sitt folks rättigheter kommer bannlysas.

Källa:
Facebook blockerar danskt parti inför valet


  • Publicerad:
    2019-05-03 21:30