KULTURMARXISM. Den vänsterorienterade poliskvinna som uppviglade till oroligheter istället för att upprätthålla ordningen på BLM-demonstrationen i juni, får ingen disciplinåtgärd.

Lisa Simonsson bedrev svart makt-politisk aktivism under en vänsterdemonstration. Olämpligt men oklanderligt, anser Polismyndigheten. Foton: Instagram.

Den då 23-åriga nyutexaminerade poliskvinnan Lisa Simonsson som knäböjde inför svart makt-rörelsen Black Lives Matter vid en vänstermanifestation i början av juni i Stockholm slipper disciplinåtgärder för sitt tilltag.

Istället för att upprätthålla ordningen och utföra sitt uppdrag att skingra demonstranterna som hade samlats i alltför stort antal, anslöt hon sig till dem, gick ned på knä, kramade de politiska aktivisterna, skanderade antivita ramsor och höll upp en skylt som på engelska förklarade att ”Vit tystnad är våld”.

Hennes aktivism polisanmäldes men åklagade valde att inte inleda en förundersökning mot Lisa Simonsson.

Anmälningar gjordes även till justitieombudsmannen, som i sin tur hänvisade till polisen.

Nu är den interna utredningen om hennes beteende färdig. Utredningen har gjorts av Polisens grupp för skiljande och disciplin.

— Beslutet är att polisen åsidosatt sina skyldigheter om opartiskhet och riskerade att rubba tilltron till polisväsendet, men att det är att betrakta som ringa förseelse, säger Anna Westberg, som är presstalesman vid Stockholmspolisen till TT.

Trots att Simonssons agerande var ”olämpligt” då hon inte följde grundlagens krav på saklighet och opartiskhet blir det därför varken någon reprimand, disciplinåtgärd eller påföljd för henne.

Beslutet motiveras med att hon befann sig i en ”mycket utsatt” situation. Detta trots att hon företrädde statens våldsmonopol och hade befogenhet att nyttja sig av det för att upprätthålla ordningen.

TT har sökt Gunnar Edeland, som är chef för gruppen för skiljande- och disciplinärenden. Han vill dock inte kommentera beslutet ytterligare.


  • Publicerad:
    2020-09-29 12:50