MYNDIGHETSTRAKASSERIER Förra veckan gjorde polisen en husrannsakan hemma hos Martin Saxlind. Rätten har nu kommit fram till att detta var en obefogad husrannsakan och tvingat polisen att omgående lämna tillbaka all datorutrustning som beslagtogs.

Onsdagen den 29 september var Nordfronts chefredaktör, Martin Saxlind, på väg hem från Bulgarien. Några timmar innan flygets avfärd, klockan 13.28 svensk tid, passade polisen på att genomföra en husrannsakan i Saxlinds bostad hemma i Sverige.

Husrannsakan hade beordrats av Anna Kudrocova hos Härnösandspolisen, men utfördes i Söderhamn av lokala poliser. På övervakningskameror kan man se hur två civilt klädda poliser, Peter Lindberg och Thomas Ehrenbrand, först går in och säkrar bostaden innan två uniformerade kollegor, Sebastian Frick och Robin Östlin, släpps in. Enligt beslagsprotokollet skall även en femte person, en kvinna vid namn Kristin Fröding, ha medverkat under husrannsakan, men hon syns ej i film då polisen kort efter intrånget i bostaden täckte över en övervakningskamera och deaktiverade en andra kamera innan de slog ut internetuppkopplingen i bostaden.

Beslagsprotokollet berättar vidare att polisen beslagtog två datorer, nio hårddiskar och en kortläsare i Saxlinds bostad.

När Saxlind kom hem till sin lägenhet under torsdagsförmiddagen upptäckte han först att hans datorer och hårddiskar hade stulits ur bostaden.

– Jag blev förvånad när jag upptäckte att saker tagits men anade att det förmodligen var polisen som varit här. Detta bekräftades till slut av en handskriven papperslapp som låg på spisen och hänvisade till 114 14 för att få mer information om vad som hänt och varför, säger Saxlind till Nordfront.

Polisen beslagtog Martin Saxlinds krypterade dator och hårddiskar

Förutom de försvunna sakerna hade polisen enligt Saxlinds uppgifter repat golvet på ett ställe och uppenbarligen rotat igenom lägenheten och sedan stoppat tillbaka alla saker ungefär så som de hade legat från början.

– De enda sakerna som helt uppenbart inte låg där de skulle ligga var en partijacka som polisen hängt upp på garderoben och en skyddsväst som hade lagts ut på sängen. Uppenbarligen ville poliserna fota de två lagliga föremålen för att kunna ta med dem i en eventuell förundersökning, säger Saxlind.

Härnösandspolisens hämnd efter Tommie Lindh-debaclet

Efter att ha ringt 114 14 blir Saxlind hänvisad till Härnösandspolisen och Anna Kurocova. När Saxlind ringer upp henne bekräftar hon att husrannsakan har utförts och i slutet av samtalet berättar polisen att de utreder ett brott mot ordningslagen.

– När hon sa det blev jag chockad och frågade om hon verkligen menade att de gjort en husrannsakan och behövde ta all min elektronik för att utreda ett brott mot ordningslagen. Det är ju ett ”brott” som i regel inte ger mer än böter. Jag frågade också om brottet inte dessutom var från förra året då jag misstänkte att det hade med Tommie Lindh-fallet att göra, vilket hon bekräftade och sedan beklagade att det hade dragit ut på tiden, berättar Saxlind.

Saxlind och Nordfront följde noga mordet på Tommie Lindh förra året och belyste bland annat hur polisen inte tog den våldtagna kvinnans larmsamtal på allvar och sedan hade problem att hitta hem till Tommie Lindh, vilket kan ha bidragit till att han dog av skadorna som sudanesen Abubaker Mohamad Awad tillfogade honom. Det var också Saxlind som ansökte om tillstånd för ett partipolitiskt oberoende torgmöte och en minnesstund i Härnösand helgen efter mordet.

– Våra mötesplaner saboterades av polisen som inte ville att vi skulle få hålla till i centrala Härnösand. Polisens första ursäkt var att vi inte kunde dela torg med en liten kristen grupp som hade ett löpande tillstånd för att stå på torget varje helg. Jag kontaktade dock den gruppen och de sa att det inte var något problem och jag förklarade detta för polisen under vår dialog. Istället för att acceptera detta kontrade Härnösandspolisen med att själva ringa upp den kristna gruppen och övertala dem till att inte vilja dela torget med oss, förklarar Saxlind.

Det lilla kristna mötet som polisen använde som förevändning för att blocka hela torget

Saxlinds ansökan hos polisen avslogs sedan av polisen på fredag kväll efter stängningstid, vilket Saxlind menar var ett väldigt medvetet drag från polisens sida.

– Polisen fördröjde förhandlingarna en dag medvetet och sedan när vi försökte reda ut saker med dem under fredagen så ger de till slut oss ett avslag efter stängningstid, så att vi inte kunde överklaga beslutet. Det var ett genomgående fult beteende från polisens sida och det här var väl ungefär samtidigt som åklagaren som hade hand om mordutredningen började ljuga i media om att mordet på Tommie saknade koppling till våldtäkten och inte hade några politiska aspekter.

Trots att polisen avslog Saxlinds ansökan blev det ändå ett torgmöte lördagen den 16 maj då många människor av egen vilja valde att dyka upp för att minnas och hedra Tommie Lindh på Stora torget.

– Det är den andra sammankomsten som utfördes utan polistillstånd som Härnösandspolisen vill koppla mig till. Man har dock inte lyft ett finger i utredningen fram tills första gången då jag befann mig utomlands, då passade man på att hämnas och genomföra en husrannsakan hos mig, säger Saxlind.

Pär Öberg intervjuas på torgmötet

Medvetet kriminellt beteende från polisens sida”

Så fort Saxlind kom hem och fick reda på vad som hade hänt överklagade han beslaget.

– Polisen är mycket väl medveten om att jag är chefredaktör och skribent för Nordfront.se och att jag i den rollen hanterar stora mängder material som omfattas av källskydd. Polisen vet att om de hade gjort husrannsakan när jag var hemma så hade jag bestritt de här beslagen på plats, men genom att gå in när jag inte var hemma och inte informera mig om det fick man en dags försprång där jag inte hade möjlighet att bestrida beslagen.

Efter att beslagsbestridan gjorts kallades Saxlind och hans advokat till förhandling i Ångermanlands tingsrätt, i Härnösand. Förhandlingen hölls i måndags och gick bra enligt Saxlind.

– Jag tyckte att rätten förstod våra invändningar och på egen hand ställde kritiska frågor till åklagaren som denne inte hade några bra svar på, så min magkänsla var god.

När förhandlingen var över meddelade rätten att beslut i ärendet skulle komma på onsdag förmiddag. Klockan 11.00 i onsdags meddelade rätten slutligen att polisen med omedelbar verkan måste häva beslagen man gjort i detta ärende. Förutom att den beslagtagna utrustningen innehåller källskyddat material konstaterade rätten att det är fullständigt oproportionerligt att göra en husrannsakan i ett så här ringa brottmål:

Ett föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott får tas i beslag. Beslag får dock endast ske om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (proportionalitetsprincipen). [...] Därutöver finns det i nämnda kap.:s2§ förbud mot beslag av material som omfattas av det s.k. källskyddet, dvs. material med anonymitetsskydd för källor enligt 3 kap. 3§ tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3§ yttrandefrihetsgrundlagen. Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

Att beslagta egendom av den art och på det sätt som skett är ett ingripande tvångsmedel för en individ. I detta fall förstärks även ingreppet av att, i vart fall, datorerna utgör arbetsredskap. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit om hur Martin Saxlind utför sina arbetsuppgifter på tidningen är det dessutom sannolikt att föremålen (förutom kortläsaren) åtminstone delvis innehåller material som är hänförligt till hans utförande av sina arbetsuppgifter på tidningen och därmed omfattas av källskyddet.

Vid en avvägning av vad som i detta fall kan stå att vinna med åtgärden mot å andra sidan det intrång och men som otvivelaktigt innebär att bli fråntagen de i beslag tagna föremålen – oavsett om de innehåller material som omfattas av källskyddet eller inte – finner tingsrätten att proportionalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck i 27 kap. 1§ RB medför att förutsättningar för beslag saknas. Tillägger man sedan reglerna om källskyddet i 27 kap. 2§ RB ställt mot övriga framkomna omständigheterna blir utgången än mer given. Sammanfattningsvis finner därför tingsrätten att beslagen omedelbart ska hävas och egendomen ska utges till Martin Saxlind.

– Jag är mycket nöjd över att rätten gav polisen fel på inte bara en punkt utan på två olika plan. Den här husrannsakan var helt enkelt ett medvetet kriminellt beteende från polisens sida och de ansvariga kan åtminstone räkna med att få en JO-anmälan mot sig, säger Saxlind om rättens beslut.

Stöd Nordfront

Då polisen i Sverige öppet har en politisk agenda och gör allt de kan för att motarbeta verksamheter som den Nordfront driver kommer all elektronik som varit i polisens beslag av säkerhetsskäl behöva skrotas eller säljas. Det ursprungliga inköpspriset för utrustningen polisen tog är på tiotusentals kronor och de som uppskattar Nordfronts arbete uppmuntras därför att donera pengar nu.

Man kan framför allt donera till Nordfronts vanliga Swish på 072-875 04 27, men det går också att donera till Radio Nordfronts swish 070-074 96 52 och de som donerar dit får sina förnamn upplästa i radion. Märk era överföringar med ”Donation”.