KAMP. I Näste 6 har kampgrupp 602 bestämt sig för att förse samtliga hushåll i Umeå med information om Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront innan årets slut.

Umeå, snart ett flygblad från Nordiska motståndsrörelsen i varje hem.

Nationalsocialismen är på frammarsch även i de norra delarna av vårt kära land och nästet längst upp växer i rask takt. Umeå är inget undantag. Stadens kampgrupp, 602, kommer att sätta de nya medlemmarna i arbete under 2017 med den stora uppgiften att sprida det nationalsocialistiska budskapet till alla hushåll i hela Umeå.

Idén till denna stora och ärofyllda uppgift kom som en naturlig följd efter den lyckade flygbladsutdelningen och alla Fake-News-artiklar som följde i spåren av denna. Fyllda av kamplust beslöt sig kampgrupp 602 för att se till att Umeås invånare informeras ordentligt om Nordiska motståndsrörelsen och vår nyhetssida, Nordfront. Förhoppningen är att många av de som förts bakom ljuset beträffande vår kamp och det multikulturella helvete vi lever i, får sig en väckarklocka av flygbladen, besöker Nordfront, nyhetssidan som kämpar för Norden med sanningen som vapen, och sedan ansluter sig till kampen.

För närvarande finns just under 55 000 hushåll i Umeå och kampgruppen har hittills kunnat kryssa av bostadsområdet Klockarbäcken från kartan. Men det är en stor uppgift och vi siktar högt med förhoppningen att målet ska nås innan årsskiftet.

Klockarbäcken, på bilden ovan markerad med Tyr-runan, är nu avklarad. Vi kommer kontinuerligt kryssa av Umeås övriga bostadsområden i fortlöpande rapporter.

Bor du i Umeå och vill hjälpa till? Eller är du någon som vi av outgrundlig anledning missat att dela ut till? Hör i så fall av dig till daniel.olofsson@protonmail.com

För att minska den ekonomiska bördan för medlemmarna i kampgruppen så uppmanar vi nu er, som inte har möjlighet att hjälpa till med spridningen, att i vart fall hjälpa till ekonomiskt. Vi räknar med att 10 000 kr i insamlade medel räcker gott för att införskaffa de flygblad som behövs.

Donationer mottages via följande betalningsmetoder:
Paypal: robert.eklund@nordfront.se
Swish: 076-xxxxxxxx
Märk betalningen: Umeåhjälpen.


  • Publicerad:
    2017-04-18 13:00