UTRIKES. Kanada har beslutat att terrorklassa Proud Boys.

Medlemmar av gruppen Proud Boys på ett möte för rätten att äga och bära vapen i Virginia. Foto: Anthony Crider, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Högergruppen Proud Boys har nu terrorklassats i Kanada, under förevändningen att vissa medlemmar i gruppen varit delaktiga i händelserna vid Kapitolium i Washington D.C. den 6 januari.

Detta möjliggör att tillgångar kan frysas och att individer som pekas ut som medlemmar kan få extra hårda straff vid våldsbrott, genom att åtal om ”terrorbrott” då kan väckas.

Enligt den kanadensiska regeringen placeras Proud Boys på listan därför att man ”medvetet deltagit i eller underlättat terrorism, eller medvetet agerat ombud åt eller samarbetat med en sådan entitet”. Intrånget i Kapitolium utgör en terrorattack och har planerats av ledande Proud Boys-medlemmar, enligt Kanadas regering.

Förutom att frysa tillgångar och straffa medlemmar extra hårt kommer man även kunna bestraffa människor och organisationer som på något sätt hanterar tillgångar som anses tillhöra gruppen, förbjuda rekrytering och underlätta censur av gruppens åsikter på internet.

Beslutet kritiseras av medborgarrättsgrupper som menar att man i och med detta tänjer på begreppet terrorism såpass mycket att yttrandefriheten och demonstrationsrätten är hotad.

Till och med Kanadas ”Anti-hat-nätverk” kritiserar beslutet och menar att det leder till att definitioner blir flytande, ökat maktmissbruk och att medborgerliga rättigheter hotas.

Proud Boys har blivit kända efter konfrontationer med våldsvänstern i USA. BBC beskriver gruppens åsikter som närliggande de som förfäktas av USA:s förra president Donald Trump, med inslag av libertarianska idéer och en positiv inställning till traditionella könsroller.

Den kanadensiska regeringen är först i världen med att terrorklassa gruppen. Huruvida detta sprider sig återstår att se.


  • Publicerad:
    2021-02-03 23:11