I fredags offentliggjorde RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, resultatet av sin undersökning ”Attitydsundersökning: Ett bättre hbt-norrland”. Resultatet är alarmerande, menar böglobbyn. Bland annat visar rapporten att åtta procent anser att homo- och bisexualitet bör förbjudas.

Undersökningen har gjorts bland 1200 ungdomar i Norrbotten och Västerbotten, i åldrarna 13-18 år. Enligt RFSL och etablissemangets media är resultatet oroväckande. Detta främst på grund av att åtta procent av de tillfrågade anser att homosexualitet bör förbjudas.

I själva verket är rapporten, från böglobbyns synvinkel, inte alls alarmerande. Snarare raka motsatsen. Rapporten visar tydligt att homolobbyns verksamhet givit resultat och att de tillfrågade ungdomarna blivit, förhållandevis, svårt anstuckna av homopropaganda.

Det är dock tämligen naturligt att RFSL, tillsammans med massmedia, väljer att rikta uppmärksamheten mot det som är, för dem, illavarslande. De vill givetvis inte att svenska folket skall inse hur drabbade de blivit av homolobbyns och massmedias ihärdiga propaganda. För att erhålla fortsatt stöd i sin påverkan av ungdomar vill de ge sken av att de inte alls nått fram med sitt budskap.

Därför kan man i etablerad media inte läsa om hur rapporten visar att hela tio procent anser att det är oviktigt att veta av vilket kön en person är(!), eller hur 23 procent av de tillfrågade tror på harangen om att ”homofobi är produkten av bristande kunskap”.

Trots detta menar RFSL att skolorna, såväl som politiker och massmedia, måste ta krafttag för att förändra de fördomsfulla svenska ungdomarna till en mer ”öppen” syn på sexuellt avvikande personer.


  • Publicerad:
    2007-02-11 00:00