REGERINGEN. Regeringen har beviljat judisk makt-organisationen Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 15 miljoner kronor för Auschwitz-resor till skolelever. Syftet är att svenska skolelever ska känna skuld inför andra folkslag.

I veckan gjorde Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist en studie över hur ofta ordet ”förintelsen” förekommit i mainstream-media från tiden kring andra världskriget och fram till idag. Åren efter kriget ligger omskrivningarna omkring 30-40 gånger per år medan ordet ”förintelsen” användes 7 849 gånger under förra året.

Även regeringen anser att det är viktigt att tala om den 78-åriga, påstådda händelsen och avsätter nu 15 miljoner av svenska skattebetalarnas pengar till fler propaganda-resor för skolbarn.

Pengarna går direkt till organisationen Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) som i ett treårigt projekt ska genomföra Auschwitz-resor för skolelever och lärare. SKMA uppger i ett pressmeddelande att man inriktar sig på elever i årskurs nio.

Projektet syftar till att svenska elever ska känna skuldkänslor inför andra folk och inte värna sitt eget folks överlevnad. Därför måste eleverna ha ”kunskap” om andras lidande.

– Vi ser tydligt ett ökat behov av att förstärka ungas kunskaper om vår historia, och vilka de yttersta konsekvenserna kan bli av rasism och antisemitism, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till TT.

Källor:
Miljoner till fler Förintelsersor för unga
Ny stor regeringsstödd satsning på studieresor för ungdomar till Förintelsens platser!


  • Publicerad:
    2018-05-18 16:50