INRIKES. Regeringen har nu utannonserat att den nya satsningen inom skolan kommer att göras på invandrare som inte kan svenska.

Inom skolan har den senaste satsningen varit att utöka undervisningstiden i matematik. Nu meddelar regeringen dock att fokus framöver istället kommer att flyttas över till ”svenska som andra språk”.

Under onsdagen presenterades den senaste OECD-rapporten Education at a glance på utbildningsministeriet, vilken innefattar statistik från ett femtontal länders skolor. Enligt rapporten ska Sverige ha lägre utbildningstid än snittet, vilket uppges vara en bidragande faktor till att många rasfrämlingar inte klarar av skolan.

— Invandrade barn presterar dåligt i alla OECD-länder, som brottas med att få in dem i utbildningssystemet och se till att de avslutar sin utbildning med rätt kvalifikationer. Det är en enorm utmaning, säger Dirk Van Damme från OECD och fortsätter:

— Svagare elever gynnas ofta av att vara i skolan längre tid och drar fördel av mer undervisningstid.

Skolkommissionen har därför lagt fram ett förslag om mer undervisningstid. Utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) meddelar dock att den extra undervisningstiden kommer att läggas på invandrare som inte kan svenska.

— Svenska som andra språk är ett annat sådant ämne där elever som har pratat ett annat språk hemma får möjlighet att utveckla svenskan, och där ger vi extra statligt stöd, säger Fridolin.

Källa:
Regeringen satsar på svenska som andra språk i skolan


  • Publicerad:
    2017-09-13 22:40