UTRIKES. En regeringskris avstyrdes i Norge då landets kristdemokrater valde fortsatt stöd till högerregeringen.

En regeringskris hotade i Norge då Kristelig Folkepartis ledning övervägde att sluta stödja den sittande borgerliga regeringen för att istället förhandla med Arbeiderpartiet och Senterpartiet. En av förespråkarna för ett sidbyte var partiledaren Knut Arild Hereide.

Partiet höll idag en extrainsatt kongress, där man skulle rösta om vilken sida man skulle stödja. Av de 190 delegaterna röstade 90 för att byta sida och 98 för att stödja regeringen, medan två avstod.

De saker som legat till grund för omröstningen är bland annat konflikter med Fremskrittspartiet och en uppfattning om att invandringspolitiken är för strikt. Partiledaren hotade i ett tal med att avgå om han inte fick igenom sin linje, vilket alltså inte blev fallet.

Källor:
Norsk regeringskris avvärjd
Ledaren för Kristelig folkeparti hotar avgå
Norsk regeringskris i uppsegling


  • Publicerad:
    2018-11-02 23:00