OPINION. En majoritet av de väljare som sympatiserar med rödgröna partier i Norge är emot yttrandefriheten. Frihetskamp har kommenterat en ny undersökning från den norska lögnpressen.

Norska vänsterväljare är betydligt mer skeptiska till att deras politiska motståndare ska få komma till tals än genomsnittet.

Undersökningen, som uteslutande har riktat sig mot personer bosatta i Østfold, har genomförts av InFact på uppdrag av Fredriksstads Blad och andra Amedia-tidningar.

I stort gäller frågorna det kommande valet till det norska stortinget. En av frågorna sticker dock ut, och handlar om huruvida polisen borde låta Nordiska motståndsrörelsen demonstrera – med andra ord om polisen ska respektera den grundlagsstadgade yttrandefriheten och Norges princip om likhet inför lagen.

De mest intoleranta och yttrandefrihetshatande personerna fann man bland sympatisörerna till Sosialistisk Venstreparti, där 96,2 procent anser att polisen ska neka Motståndsrörelsen demonstrationstillstånd. Hos Miljøpartiet De Grønne var motsvarande siffta 78,6 procent, tätt följt av Arbeiderpartiet med 77,9 procent och Senterpartiet med 76 procent.

LÄS ÄVEN: Finska Polisstyrelsen: Yttrandefriheten gäller inte nationalsocialister

Mer positivt inställda till yttrandefrihet tycks Fremskrittspartiets (FRP) väljare vara, där 48,6 procent menar att polisen bör tillåta Motståndsrörelsen att demonstrera. Den kulturmarxistiska tidningen Fredrikstads Blad försöker också vinkla informationen till sina läsare genom att hävda att FRP-väljarna är positiva till Motståndsrörelsen, endast på grund av att de är positiva till yttrandefrihet.

Vidare har Fredikstads Blad också kontaktat FRP-toppen Anita Vik, som naturligtvis är negativt inställd till både nationalsocialism, Motståndsrörelsen och inte minst yttrandefrihet.

— Motståndsrörelsen står för åsikter som vi inte önskar i Norge, berättar Vik till tidningen och tillägger att Motståndsrörelsens politik inte liknar Fremskrittpartiets.

Siv Jensen, partiledare för norska Fremskrittspartiet.

Sosialistisk Vensterpartis ledare, Camilla Eidsvold, är inte överraskad över resultatenhet (att hennes parti har de mest intoleranta och yttrandefrihetshatande väljarna), och menar att Motståndsrörelsens ”hat och rasism” inte omfattas av rätten att yttra sig.

Huruvida någon av de folkförrädiska politikerna i Norge har läst på Frihetskamp, tagit en titt på Motståndsrörelsens politiska program, eller på något annat sätt satt sig in i vad organisationen står för, framkommer inte Fredikstads Blads lögnartikel.

Seriös undersökning?
Hur seriös och omfattande undersökningen är framkommer inte heller. Är det slumpmässigt utvalda röstberättigade som har ringts upp, eller är det trogna prenumeranter till lögntidningen Fredrikstads Blad?

I vilket fall som helst så understryker resultatet vikten av att fiendemedias makt brytes en gång för alla och inte minst vikten av den opinionsbildning som både Motståndsrörelsen och Frihetskamp bedriver i Norge.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.

Källa:
Flest Frp-velgere sier ja til nazimarsj


  • Publicerad:
    2017-08-23 00:01