DALARNA Trots många överklaganden och trots att vaccinpass avskaffats nationellt framhärdar Region Dalarna med att avkräva att anställda uppvisar passet. Nu har Förvaltningsrätten meddelat att man avslår samtliga överklaganden.

Från och med den 1 januari i år infördes krav på covidvaccinpass för anställda på Region Dalarna. Det hårt kritiserade beslutet kvarstod även efter att regeringen avskaffat alla former av krav på passen nationellt.

Direkt när kravet infördes av regionen kom inte mindre än 115 överklaganden, där många hänvisade till grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Region Dalarna har dock valt att fortsätta med policyn.

Nu har Förvaltningsrätten dessutom meddelat att man avslår samtliga överklaganden.

”Förvaltningsrätten anser inte att kravet på att någon ska uppvisa ett vaccinationsbevis kan jämställas med att någon, av det allmänna, påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Detta oaktat att en vägran att uppvisa vaccinationsbevis kan få arbetsrättsliga konsekvenser i form av omplacering eller förflyttning”, skriver Förvaltningsrätten i sin dom.

Beslutet har tagits emot väl av regionens politiker.

— Den här domen är principiellt viktig för oss men även för övriga Sverige. Trots visst motstånd tog Region Dalarna täten i den här frågan. Det känns nu bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad, säger Ulf Berg (M) – ordförande i regionstyrelsen.

— Kravet på vaccinationsbevis är ett tydligt uttryck för vår ambition att skydda våra patienter. Vi kan också glädja oss åt att flera medarbetare nu valt att vaccinera sig sedan vi i regionstyrelsen tog beslutet, säger Sofia Jarl (C) – 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.