POLITIK Regeringen skriver i ett pressmeddelande att vaccinpasset ska vidareutvecklas för att kunna användas i framtiden.

Sedan det så kallade vaccinpasset eller ”covidbeviset” infördes i Sverige har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) haft i uppdrag att utveckla systemet. Regeringen går nu ut med att uppdraget förlängs.

— Nu får Digg i uppdrag utveckla covidbeviset ytterligare för att fungera även i andra situationer vid eventuella framtida pandemier eller i situationer där det krävs digitala vaccinationskort, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i pressmeddelandet.

Myndigheten ska tillsammans med E-hälsomyndigheten utreda hur tekniken och den digitala infrastrukturen kan utvecklas framöver. Bland annat genom att utveckla lösningar för personer som inte kan ”få covidbevis digitalt”.

Förvaltningsansvaret för vaccinpasset kommer dessutom att överföras på E-hälsomyndigheten.