ÖSTERRIKE I en tvärvändning häver nu Österrike den hårt kritiserade lagen om att alla medborgare måste vaccinera sig mot covid-19.

Österrike stiftade i januari en lag om att samtliga medborgare måste vaccinera sig mot covid-19 – en lag som kritiserats även bland de som förespråkar vaccin för att bekämpa viruset.

Enligt lagen skulle polisen få till uppgift att kontrollera att människor vaccinera sig samt ge dem upp till 3 600 euro i böter om de inte tagit något vaccin.

Nu har man dock valt att skrota lagen, rapporterar TT. Österrikes EU-minister Karoline Edtstadler säger att inskränkningarna i de grundläggande rättigheterna som lagen skulle innebära ”inte längre kan försvaras med de faror som pandemin utgör”.

–- Vi ser inget behov av att fortsätta med den obligatoriska vaccinationen tack vare den variant som nu är dominerande, säger Edtstadler, som syftar på omikron, vilket anses vara en mindre farlig variant av covid-19.