CORONA En rekombinerad odlingsbar variant av SARS-cov-2 har nu enligt forskare uppstått. Sjukdomsvarianterna delta och omikron ska därvid ha blandats och bytt delar av sin arvsmassa.

Om utvecklingen av Ukrainakrisen skulle gå in i ett skede, som inte längre lika akut påkallar mediers uppmärksamhet, står en ny form av corona beredd att träda fram i strålkastarljuset.

Covid-varianterna delta och omikron uppges nämligen nu ha förenats och resultatet ska ha blivit den helt nya varianten deltakron.

— Den finns sannolikt redan i Sverige. Vi vet ingenting om den ännu, hur smittsam den är eller om det är en variant som kan konkurrera ut omikron, kommenterar professorn och vaccinforskaren vid Karolinska Institutet Matti Sällberg, i Aftonbladet och han fortsätter:

— Det är mig veterligen första gången som man identifierat en SARS-cov-2 rekombinerad variant som kan odlas. En rekombination är inte en mutation såsom alfa, delta och omikron, säger professorn, som förklarar att två coronavarianter denna gång bytt delar arvsmassan med varandra:

— Tidigare har det varit en variant som spridits och sedan har en annan variant tagit över. Skillnaden den här gången är att två varianter har blandats och bytt bitar av arvsmassan med varandra, alltså rekombinerats, och blivit en helt ny.

Den här typen av kombination är resultatet av att två varianter vid samma tillfälle infekterar samma cell och Matti Sällberg ser ett ursprung till den nya varianten i det faktum att delta och omikron grasserade under ungefär samma tidsperiod.

Viss spridning av deltakron uppges vara belagd i Frankrike, USA, Nederländerna, Storbritannien och Danmark.

— Finns den i Danmark så finns den med största sannolikhet i Sverige. När en variant hittas är den redan spridd, den har säkert spridits under en månad, sannolikt via resande. Man håller nog på att sekvensera för att upptäcka varianten även i Sverige, säger Sällberg, som inte tycker sig kunna uttala sig om den nya variantens beskaffenhet framöver.

Det enda som kan förutspås är problem i länder med låg vaccinationstäthet

— Vi vet ingenting om den ännu, hur smittsam den är eller om det är en variant som kan konkurrera ut omikron. Det går inte att utesluta att deltakron skulle kunna ge värre sjukdom, men vi har inga indikationer på det nu. Eftersom det ännu bara finns få fall identifierade, finns det inte tillräcklig data för att analysera variantens svårighetsgrad eller hur väl vaccinet skyddar mot den, säger Matti Sällberg.

Samtidigt anser sig professorn ha täckning för att kunna förutspå framtida ”problem i länder med låg vaccinationstäckning”.

Soumya Swaminathan, chefsforskare på WHO skrev tidigare i veckan om den nya varianten på Twitter:

”Vi vet att rekombinationer kan ske både hos djur och människor när flera varianter av SARS-cov-2 cirkulerar samtidigt. Vi behöver vänta på fler analyser för att kunna fastställa egenskaperna hos viruset. Det är viktigt att sekvensera, analysera och snabb data när vi hanterar denna pandemi.”

Lawrence Young, professor och virolog på University of Warwick, kommenterar i The Guardian att han delar WHO:s bedömning av den nya corona-varianten. Han säger vidare:

— Vi måste hålla ett öga på beteendet hos denna variant när det gäller dess smittsamhet och hur väl vaccinet skyddar mot den. Därför är det viktigt att förstärka analyser och sekvenseringen för att övervaka den nya varianten.