INRIKES I ett pressmeddelande meddelade den svenska regeringen idag att man ska köpa in vaccin mot covid-19 för drygt 1200 miljoner kronor. Detta trots att sjukdomen inte längre klassas som allmänfarlig och bara ger lindriga symptom.

Idag meddelade regeringen i ett pressmeddelande att man tänker köpa in vaccindoser för att tillgodose ”behovet” under nästa år och 2025. Man har avsatt 792 miljoner kronor för nästa år och 429 miljoner efterföljande år.

— Vi säkrar nu tillgången tillvaccin [sic] mot covid-19, framför allt för att skydda äldre och dem som tillhör en riskgrupp. Regeringen och regionerna har ett gemensamt mål om att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt, säger socialminister Jakob Forssmed.

I pressmeddelandet står också att läsa:

De pengar som avsätts i budgetpropositionen för inköp av vaccin mot covid-19 täcker samtliga kostnader som hänför sig till inköp av vaccin mot covid-19 för 2024. Kostnaden har baserats på behovsbedömningarna från Folkhälsomyndigheten och de EU-gemensamma vaccinavtal som Sverige är med i. Sverige har genom Europeiska kommissionen ingått EU-gemensamma vaccinavtal som säkrar tillgången av vaccin mot covid-19 även under 2024 och 2025.

Vaccinen köps in trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom och i allmänhet bara ger lindriga sjukdomssymptom.