MASSINVANDRINGEN Tidigare generaldirektören för Migrationsverket Mikael Ribbenvik säger nu i en intervju i Morgonpasset i P3 att ingen asylsökande som kommit till Sverige är legal. Ribbenvik hänvisar till bland annat Dublinförordningen som säger att en asylsökande ska prövas i första EU-landet den kommer till.

I en intervju med Morgonpasset i P3 uttryckte Mikael Ribbenvik sitt djupa engagemang för så kallade flyktingar från tredje världen.

Ribbenvik betonade det krävande och farliga förloppet som många asylsökande tvingas genomgå för att nå Sverige.

Han påpekade att de befintliga lagar och systemen är utformade så att ingen enkelt kan nå fram till Sverige.

— Ingen kan ta sig hit lagligt. Du måste vandra över ett berg, flyta över Medelhavet eller olovligen gå igenom en gräns någonstans, påpekar Ribbenvik i intervjun.

Ribbenvik, som tidigare var rättschef på Migrationsverket och fattade det kontroversiella beslutet 2012 att alla syrier som tog sig illegalt till Sverige automatiskt skulle få permanent uppehållstillstånd, anses vara en nyckelfigur i den svenska invandringspolitiken.

Ett beslut som ledde till en betydande ökning av den illegala invandringen, vilket kulminerade under asylkaoset 2015.

Trots Dublinförordningen, som slår fast att en asylansökan ska prövas i det första EU-land som en invandrare når, har Sverige under årtionden struntat i att följa den och gett asylanter uppehållstillstånd.

Sedan Ribbenvik fick sparken som Migrationsverkets generaldirektör har han istället blivit vice chef för EUAA, European Union Agency for Asylum.